Wat is het verschil tussen een plot en een verhaallijn?

Kris, 40 jaar
10 oktober 2016

Ik heb met een aantal personen al een hele tijd een discussie of er al dan niet een verschil is tussen "de plot van een verhaal" en de "korte inhoud van een verhaal". Volgens sommige personen is dit hetzelfde, volgens anderen is er in het Nederlands taalkundig gezien wel een verschil. De korte inhoud is dan een samenvatting van het complete verhaal uitgeschreven in correcte Nederlandse volzinnen. De plot zou enkel een opsomming zijn van korte steekwoorden hoe het verhaal verloopt zonder echt in te gaan op de inhoud van het verhaal. De plot zou bijvoorbeeld zijn: lijk wordt gevonden door X, X belt politie , politie doet onderzoek, moordwapen wordt gevonden, verdachte A en B moeten zeer verdacht overkomen maar hebben alibi, twist in verhaal waardoor gevonden moordwapen toch niet gerelateerd is met moord, persoon B heeft vals alibi en is dader, persoon B wordt opgepakt door politie.

Antwoord

Geachte heer,

De vraag die u in de titel stelt (Wat is het verschil tussen een plot en een verhaallijn?), kan eenvoudigweg worden beantwoord door te zeggen dat er in de verhaaltheorie geen verschil wordt gemaakt tussen die twee begrippen--plot en verhaallijn zijn hetzelfde (ook "sujet" genoemd). Ze duiden aan hoe een tekst de gebeurtenissen structureel georganiseerd heeft in de volgorde die de lezer daadwerkelijk leest. Als een romanfiguur bijv. terugdenkt aan gebeurtenissen uit het verleden, dan kom je in de plot die gebeurtenissen enkel te weten op het moment dat ze meegedeeld worden (hier in de vorm van een flashback). De verhaaltheorie hanteert daarnaast een ander concept, de geschiedenis ("story" of "fabula"). Daarmee wordt het onderliggende verhaal aangeduid, in chronologische volgorde. In een detectiveverhaal is dat onderscheid heel frappant. Als je aan het eind van de roman bent, dan begrijp je (eindelijk) wat de werkelijke geschiedenis was: wat de moordenaar achtereenvolgens gedaan heeft. Maar in de loop van de roman zat je met je neus op de plot, op de manier waarop de auteur verkoos de feiten voor te schotelen aan de lezer, wat in dat genre steeds een verhulling van de geschiedenis inhoudt. 

Zowel plot als geschiedenis kunnen in volzinnen of d.m.v. korte steekwoorden worden weergegeven--dat speelt geen rol.

Ik voeg hieronder nog een koppeling toe naar een wetenschappelijk betrouwbaar lexicon voor letterkundige termen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen