is het mogelijk te voorspellen hoe snel het wereldrecord op de honderd meter gaat worden

SANDY, 29 jaar
26 juni 2008

wel een mens kan zonder hulpmiddelen toch maar een max snelheid lopen dan moet het toch mogelijk zijn dat te berekenen op een gegeven moment gaat het toch niet sneller meer kunnen als we nu een nieuwe afstand zouden uitvinden op de olympische spelen bv de 12O meter dan moeten we toch op voorhand weten wat de snelste tijd gaat zijn want wat is de max snelheid dat een mens kan lopen

Antwoord

Het voorspellen van een recordtijd is een moeilijk gegeven. Het is afhankelijk van verschillende factoren. Eerst en vooral is een 100 meter op te delen in drie fasen. De eerste tien meter dient de atleet vanuit stilstand te versnellen en zal het lichaam voorovergebogen zijn. Tussen 10 en 36 meter zal de atleet, nu reeds rechtop lopend, nog verder versnellen naar de maximale snelheid. De overige meters loopt de atleet aan maximale snelheid en probeert hij/zij die zo lang mogelijk aan te houden.

Om een toptijd te verwezenlijken, moet er dus een uitstekend prestatie in elke fase geleverd worden. Om een absoluut wereldrecord te voorspellen, kan het dus een optie zijn om de beste prestatie van elke fase te zoeken (bij verschillende atleten) en die op te tellen, ervan uitgaande dat er ooit zo een superatleet opdaagt. Deze data zijn echter niet voorhanden.

Een andere mogelijkheid kan zijn om uit te gaan van de tijd op de 200 meter, wat ook een maximale sprintprestatie is, en op basis daarvan de tijd op 100 meter te berekenen. In het verleden was de wereldrecordtijd op 200 m ongeveer het dubbele van die op 100 m. Het huidig, zeer sterke, wereldrecord van de 200 meter bedraagt 19 seconden en 32 honderdsten. Als je dit deelt door twee, 9 seconden en 66 honderdsten, dan merk je dat dit sneller is dan het wereldrecord op de 100 meter (9 seconden en 72 honderdsten). Het 100m record heeft dus blijkbaar nog marge voor verbetering.

Anderzijds moet er rekening mee gehouden worden dat ook andere factoren een invloed uitoefenen op prestatie. Atleten lopen met spikes, die volledig technologisch onderbouwd zijn. De techniek staat echter niet stil, zodat ook daar nog verbeteringen mogelijk zijn. Ook weersomstandigheden zijn een factor waarmee rekening gehouden moet worden.

Een aantal statistici houden zich echter bezig om aan de hand van de voorgaande wereldrecords het absolute wereldrecord te voorspellen. Een wereldrecord is steeds een uitzonderlijke prestatie. Statistici gaan dus met andere woorden een uitzonderlijke prestatie voorspellen aan de hand van eerdere gerealiseerde uitzonderlijke prestaties. Voor de 100 meterrecordtijd komen Einmahl en  Magnus uit op 9 seconden en 29 honderdsten. Op hun berekeningen zit weliswaar een foutenmarge van 39 honderdsten. Péronnet en Thibault komen tot een eindtijd van 9 seconden en 37 honderdsten. Als we deze personen mogen geloven is er dus nog een grote marge voor prestatieverbetering!

Sofie Debaere
Afdeling fysieke activiteit en gezondheid
Katholieke Universiteit Leuven

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 katrijn vandevelde

Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen