Hoe bereken je de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaalde snelheid te bereiken?

Nelson, 12 jaar
25 juni 2016

Stel bijvoorbeeld dat een object van 100 kg versnelt tot 10 m/s, wil dat dan zeggen dat ik momentum moet gebruiken of kinetische energie (met momentum krijg ik 1000 en KE 5000)? Als het object een snelheid van 5 m/s bereikte is volgens de kinetische formule 1250 joules gebruikt. Als het obkect nog 5 m/s extra versnelde, heeft het een totaal van 5000 joules gebruikt (dus nog 3750 extra). Het is toch niet normaal dat er voor dezelfde snelheidsverandering 3 keer meer energie verbruikt is? dit wil zeggen dat een constante energietoevoer niet gelijk is aan een constante versnelling wat ik dus raar vind.

Antwoord

de kinetische energie die het voorwerp heeft als het 10 m/s beweegt is inderdaad 5000 J. 

Als het voorwerp versnelt tot 5 m/s heeft het een energie van 1250 J. Om dan verder te versnellen naar 10 m/s heeft het een energie van:

5000 - 1250 J nodig, dus 3750 J extra. En uiteindelijk heeft het voorwerp dezelfde energie nl. 5000 J bij een snelheid van 10 m/s.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen