Hoe reken je de waarde van de Belgische frank van een tijd geleden om naar de euro van vandaag?

Yourra, 37 jaar
20 mei 2016

Mijn tante heeft 40 jaar geleden geld gekregen van haar moeder om een huis te kopen waar ze nog steeds in woont. Haar broer is mijn vader, maar omdat hij al gestorven is, ben ik deels erfgenaam. Hoeveel zou bijv. 1.000.000 BEF nu in euro waard zijn? Hoe berekent men dat?

Antwoord

Wie 1.000.000 BEF had in 1976 (40 jaar geleden) kon er toen veel meer kopen dan met 24.789,35 EURO vandaag. De prijzen zijn in de afgelopen 40 immers gestegen. Hoeveel de prijzen gestegen zijn, kunnen we berekenen aan de hand van de consumptieprijsindex. Die index wordt berekend aan de hand van prijzen van een pakket goederen en diensten die consumenten kopen.

Dat pakket wordt regelmatig herzien (in 1976 was er bijvoorbeeld geen sprake van de GSM of het internet en gingen we ook veel minder op reis). Je kunt de indexcijfers terugvinden op https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#figures (tabel met historiek).

Concreet voor je vraag: ik neem de index met basis 2013 (d.w.z. dat we de prijs van het goederenpakket voor 2013 gelijkstellen aan 100); de index voor 1976 is 31,75; die voor 2015 is 100,90. Gemiddeld zijn de prijzen tussen 2013 en 2015 dus met 0,90% of ongeveer 0,45% per jaar gestegen. Tussen 1976 en 2015 zijn de prijzen meer dan verdrievoudigd.

Wil je vandaag over een bedrag beschikken waarmee je evenveel kunt kopen als met 1.000.000 BEF in 1976, dan moet je vandaag over meer dan 3 keer zoveel beschikken, meer bepaald over 78.791,68 euro.  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw