Behoren schimmels tot de fauna of de flora?

Dominique, 48 jaar
2 mei 2016

Men heeft het bij biologie altijd over de fauna en de flora. Waartoe behoren de schimmels? Of behoren die bij geen van beide?

Antwoord

Beste Dominique,

je geeft het zelf al aan: schimmels behoren tot geen van beide! Schimmels, ook wel collectief als fungi aangeduid, zijn een volwaardige groep op zichzelf.

Onderzoek naar schimmels werd historisch geklasseerd onder de plantkunde (botanie), vooral vanuit een trapsgewijze interpretatie van de levende materie. Als bloemen, varens, mossen en algen bij de plantkunde werden ondergebracht, dan schimmels maar ook, zeker?

Recentere wetenschappelijke ontwikkelingen hebben die interpretatie compleet achterhaald. Sterker zelfs, schimmels lijken uit moleculair-genetisch onderzoek in heel wat opzichten meer aan te leunen bij dieren dan bij planten!

Maar zoals gezegd: ze kunnen beter als volwaardige groep op zich worden beschouwd. Men zou dus beter van flora, fauna en funga spreken! (Dit wordt soms gepoogd, maar het begrip vindt moeilijk doorgang in het Nederlands).

Schimmels worden bestudeerd in de wetenschappelijke tak van de mycologie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen