Hoeveel water komt wereldwijd vrij bij verbranding van H2 bevattende brandstoffen?

willem, 75 jaar
13 maart 2016

We gebruiken 100 miljoen barrels olie per dag die na verbranding CO2 en water achterlaten. Draagt dit bij aan de stijging van de zeespiegel? Het gevormde water is nieuw water dat voorheen niet aanwezig was.

Antwoord

Dag Willem,

Dit is een interessante vraag, maar je begrijpt dat het onmogelijk is om een exact antwoord te geven. Met behulp van een benaderende berekening kunnen we wel een idee krijgen.

De wereld jaarproductie van aardolie bedroeg in 2013 ongeveer 75 240 000 barrels, dit is equivalent met ongeveer 1,2*107 m3. Hiervan wordt ongeveer 3% gebruikt voor de productie van plastics, en ongeveer 4 à 5 % voor de productie van diverse chemicaliën, nodig voor de chemische industrie. We mogen echter veronderstellen dat die maximaal 8 % ook wel zal verbrand worden op een geologisch korte tijd. We rekenen dus verder met de volledige wereld jaarproductie.

De dichtheid van ruwe aardolie varieert natuurlijk zeer sterk naargelang de bron, maar laat ons een gemiddelde van 870 kg.m-3 nemen (dit is een gemiddelde van 7 verschillende soorten).

Dit betekent dat de wereldjaarproductie overeenkomt met 1,04*1010 kg = 1,04*107 ton aardolie.

Gemiddeld bevat aardolie 10 tot 14 % waterstof. Om de gedachte te fixeren nemen we 12%. De wereld jaarproductie van aardolie bevat dus 1,25*106 ton waterstof.

In de chemie rekenen we zoveel mogelijk met aantallen mol, dus we zetten het aantal ton om naar aantal gram. Het moleculair gewicht van H is 1 g.mol-1, dus we bekomen 1,25*1012 g H = 1,25*1012 mol H. Vermits H2O 2 mol H bevat, komt dit overeen met 6,26*1011 mol water. Het moleculair gewicht van water is 18 g.mol-1, dus dit komt overeen met 1,13*1013 g water, oftewel 1,13*107 m3 water (1 m3 is 1000 kg is 1 ton).

Het totale volume aan water in alle zeeën en oceanen is ongeveer 1,37*109 km3 (!), dus je begrijpt dat de nauwelijks 12 miljoen m3 water die er jaarlijks bijkomt geen noemenswaardige invloed zal hebben op het gemiddelde zeepeil.

De geciteerde cijfers komen uit diverse bronnen van internet:
http://www.engineeringtoolbox.com/liquids-densities-d_743.html
http://www.metric-conversions.org/volume/us-oil-barrels-to-cubic-meters.htm
http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=oil&graph=production
Atkins, Physical Chemistry, Oxford University Press

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen