Welk vermogen hebben de kerncentrales in Doel?

henk, 61 jaar
21 januari 2016

De vier kerncentrales in Doel hebben volgens Wikipedia een totaal vermogen van 2911 megawatt en produceren 23000000000 (23 miljard) kwh per jaar. Is dat vermogen per dag of per uur of hoe moet je dit zien?

Antwoord

Het vermogen van een centrale is een grootheid die uitdrukt hoeveel energie per tijdseenheid ze kan produceren. De eenheid voor energie is Joule (J), de eenheid voor tijd is seconde (s). Het vermogen wordt dan uitgedrukt in Joule per seconde; dit is de eenheid Watt (W). Maar soms, vooral in de wereld van elektriciteit, wordt energie wel eens uitgedrukt in Watt.uur of nog frequenter kiloWatt.uur (kWh). Een kiloWatt.uur is de hoeveelheid energie die vrijkomt als er tijdens een uur een vermogen van één kilowatt wordt geleverd (of omgekeerd: de verbruikte energie als je één uur lang 10 lampen van 100 Watt zou laten branden).
 
De totale capaciteit van de kerncentrales in Doel (4 eenheden) is inderdaad bij 3000 MW (megawatt oftewel miljoen Watt) of 3 GW (Gigawatt). Dus in principe zouden die centrales 3 GW x 365 dagen/jaar  x 24 uur/dag = 26280 GW.uur aan energie leveren in één jaar.
 
Maar die centrales draaien natuurlijk niet de ganse tijd. Om de zoveel tijd (na elke cyclus en natuurlijk niet allemaal tegelijk) wordt een centrale stilgelegd voor onderhoud. Tijdens dat onderhoud leveren ze natuurlijk geen energie. Volgens je Wikipedia bron (je kan de exacte cijfers voor elk jaar vinden op de PRIS website (Power Reactor Information System) van het IAEA, www.iaea.org) wordt er jaarlijks 21670 GWh (GigaWatt.uur) aan energie geproduceerd. Dus als je die twee cijfers door mekaar deelt, krijg je de “load factor” oftewel de beschikbaarheidsgraad (in dit rekenvoorbeeld is die 82.5%): dat is de fractie van de maximale energie die er geleverd werd voor een bepaald jaar.

 

Dr. Ir. Gert Van den Eynde

Instituut voor Geavanceerde Nucleaire Systemen
Fysica Nucleaire Systemen

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw