Wordt een tijdsband in het Arabisch van rechts naar links getekend?

els, 38 jaar
19 januari 2016

In ons schrift wordt een tijdsband van links naar rechts getekend (links oud, rechts nieuw) omdat wij ook zo schrijven. Wordt een tijdsband in het Arabisch dan van rechts naar links getekend omdat zij ook zo schrijven?

Antwoord

Uw vraag gaat ook op voor een aantal andere schriftculturen die van rechts naar links (r-n-l) gaan, zoals het Hebreeuws.

Over het algemeen volgt men de schrijf- en leesrichting (r-n-l), tenzij waar die voor verwarring kan zorgen:

  • wetenschappelijke tijdsbanden worden vaak links-naar-rechts afgebeeld (vb. prehistorische tijdvakken), dagdagelijkse tijdslijnen eerder zoals het schriftsysteem, rechts-naar-links (vb. het dagverloop of weekverloop uitgebeeld voor kinderen).
  • kalenders (weekkalenders, maandkalenders) gaan meestal r-n-l.
  • grafieken gaan meestal l-n-r.
  • muziekschrift is altijd l-n-r, hetgeen een probleem vormt bij zangpartituren: daarbij is de tekst onder de partituuur opgedeeld in lettergrepen, die enkel l-n-r woorden en zinnen vormen.
  • stripverhalen kunnen alle kanten uitgaan, afhankelijk van de bron: vertaalde Westerse strips blijven l-n-r (wel met r-n-l tekst in de tekstballonnen), eigen Arabische of Hebreeuwse strips gaan meestal (maar niet altijd) r-n-l.
  • chemische formules zijn altijd l-n-r.

Het lijkt best verwarrend, maar in de praktijk valt dat wel mee: er staat meestal wel een pijlpunt, of de verdeling over assen maakt het duidelijk waar je moet beginnen kijken. Tot de 18de eeuw was in West-Europa - zelfs in gebieden met hoge geletterdheid - ook vaak sprake van r-n-l visuele voorstellingen, die zonder veel problemen leesbaar waren.

Een slotopmerking over opeenvolgingen van meerdere cijfers:

  • als het om cijferreeksen gaat zoals telefoonnummers, zijn die r-n-l (het zonenummer staat rechts)
  • als het om hoge getallen gaat, staat het l-n-r (zoals bij ons: de eenheden staan rechts)
  • maar eigenlijk is de opmerking hier net boven gezichtsbedrog: het zijn 'arabische cijfers', waarbij je eerst (rechts) de kleintjes vermeldt, en dan (opschuivend naar links) de grotere waarden.

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen