Houdt het aflikken van een yoghurtdeksel een risico in voor de gezondheid?

Wim, 33 jaar
15 januari 2016

Zijn deksels van yoghurtpotjes aan de binnenkant - waar contact met yoghurt reëel is - behandeld (met biociden)? Zoja, welke stoffen worden daarvoor meestal gebruikt? Impliceert het aflikken van de yoghurt op het deksel een bepaald risico voor de gezondheid en wordt dat risico onderzocht? Zoja, waar kan die risicobeoordeling geraadpleegd worden en onder welke regelgeving valt deze materie?

Antwoord

oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen mogen geen risico inhouden voor de levensmiddelen in bijzonder.

De binnenkant van een yoghurtpotje (zowel potje als deksel) in contact met het levensmiddel moet residu vrij zijn.

Het aflikken van het deksel is niet schadelijker dan het uitlepelen van het potje tot op de bodem, alle yoghurt is in contact met oppervlakken die geen risico inhouden.

Producenten van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen moeten aan deze voorwaarde voldoen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw