Wat is vandaag de waarde van 100000 Belgische frank uit 1946?

Rudi, 60 jaar
13 december 2015

Antwoord

Dag Rudi,

Is het om te wisselen? Dan kan dat nog voor alle Belgische bankbiljetten uitgegeven sinds 1944, aan de wisselkoers van 40,3399 frank per euro (in dit geval dus 2.478,94 €). U moet daar evenwel voor contact opnemen met de Nationale Bank aan de Berlaimontlaan in Brussel, aan de loketten of per post. Muntstukken worden niet aanvaard.

Of wil u weten wat men in die tijd kon kopen voor zo'n bedrag? Dat is een moeilijker rekenoefening, hoewel er tabellen met gemiddelden en afrondingen bestaan om geldwaarden om te zetten. Weet wel dat die ook goed gelezen moeten worden: ooit was arbeidstijd minder kostbaar dan vandaag, met import en intensieve landbouw veranderde het belang en de relatieve hoogte van voedselprijzen, en de goudstandaard is losgelaten. Toch een poging:

  • op basis van gemiddele lonen/koopkracht: In 1946 was een gemiddeld dagloon 127,3 frank per dag, rond 1960 het dubbele, rond 1980 al het tienvoud, in 2013 in Vlaanderen ongeveer 108,10 € of omgerekend 4.360,74 frank. Als uw bedrag ongeveer 785,55 daglonen vergt, dan is dat vandaag ruwweg het equivalent van 84.917,95 €.
  • op basis van prijzen: in 1946 kostten - ik kies met opzet extremen - 1 ei 0,61 frank en een 100 gram goud 60.606 frank. Vandaag is dat resp. 0,07 € en 3.211,63 €. Uw bedrag kocht dus in 1946 163.934 eieren of 165g goud, hetgeen vandaag resp. 11.475,38 € en 5.299,19 € bedraagt.

In 'Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden' staan nog veel meer van dergelijke tabellen en vergelijkingen, o.a. voor pachtprijzen en de prijzen van vastgoed. Maar een absolute manier om te vergelijken is het niet. Vergelijk het met een reis naar een Scandinavisch of een Afrikaans land: er is enerzijds de officiële wisselkoers, anderzijds de waarde die datzelfde geld heeft met lonen, woonkosten en winkelprijzen van dat land. En dat laatste is altijd moeilijk om te rekenen.

 

Reacties op dit antwoord

  • 06/01/2016 - Karl (wetenschapper)

    Wat ik vergeten was: er is ook de verzamelwaarde van oude biljetten en munten. Die varieert en staat vaak los van de waarde vermeld op het geld zelf: recent werden zowel een 1 frank-biljet als een 100-frank-biljet uit 1946 verkocht, allebei voor 75 €. De toestand van het waardepapier zelf, de zeldzaamheid (vb. jaar van uitgifte, afkeuring, uitgave door Belgisch leger) zijn factoren die meer bepalend zijn. De bovenvermelde bedragen zijn wel toppers voor papieren geld uit die periode: meestal schommelt de verzamelwaarde voor schone biljetten uit die periode tussen 1 en 25 euro per stuk, net als muntstukken. Indien uw bedrag zou bestaan uit 100 briefjes van 1000 frank, zou dat bij een veiling ergens tussen 100 en 2.500 euro kunnen opleveren, onder of gelijk aan de waarde die de Nationale Bank zou geven.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw