Wat zijn de vereisten van de EU om een land te kunnen splitsen?

Kevin, 21 jaar
19 juni 2008

Nu dat men de laatste tijd meer en meer roept dat België barst wou ik eigenlijk toch wel eens weten of het mogelijk is om een land als België te splitsen. Het is gelukt met andere landen, zou het dan ook bij ons kunnen? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen splitsen volgens de EU?
Maar dan rest mij ook nog de vraag: wat met de Europese instellingen die in Brussel verblijven? Wat dan met de sociale voorzieningen en andere overheidsstructuren die voor Vlaanderen en Wallonië zijn opgericht? Wat dan met de monarchie?
Kortom, met al deze zaken, is het echt mogelijk om België te splitsen?

Antwoord

Beste Kevin,

De Europese Unie heeft geen lijstje met voorwaarden die nageleefd moeten worden om een land te kunnen splitsen. Als België zou splitsen, wordt één van de delen de rechtsopvolger van België, wat betekent dat die de rechten en plichten van België op het internationale toneel overneemt. Die rechtsopvolger zal dan ook de plaats van België in de EU innemen. De andere delen zullen zelf opnieuw het lidmaatschap moeten aanvragen.

Of de Europese instellingen dan in Brussel zouden blijven is koffiedik kijken. Zeker wanneer Brussel geen deel meer zou uitmaken van de EU, omdat het geen deel uitmaakt van de rechtsopvolger van België, zou van de gelegenheid gebruik gemaakt kunnen worden om de instellingen bvb. te centraliseren in Straatsburg.

De overheidsstructuren kunnen territoriaal opgedeeld worden, zoals dat al gebeurd is voor die overheidsdiensten die al zijn overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten (zoals er bvb. een aparte administratie is voor het Vlaamse onderwijs, ruimtelijke ordening,...).

Wanneer de Belgische Staat ophoudt te bestaan, heeft ze logischerwijs ook geen staatshoofd meer nodig en verdwijnt de monarchie. Welke nationaliteit zij dan aannemen,... is niet te voorspellen.

Het is dus niet onmogelijk België te splitsen. Het is al eerder gebeurd in andere landen. Alleen zijn er dan een hoop praktische problemen die opgelost moeten worden, zoals welk statuut Brussel dan moet krijgen. En zolang de wil om samen een land te blijven vormen blijft bestaan of zolang men de problemen die door een splitsing zouden ontstaan groter vindt dan de voordelen van dergelijke splitsing zal het dus niet tot een splitsing komen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw