Wie heeft de groenestroomcertificaten gelanceerd?

Jonathan, 31 jaar
21 oktober 2015

Er wordt vaak geklaagd over de groenestroomcertificaten en de kosten die hierbij oplopen (voor de staat en dus de belastingbetaler). Al lijkt het probleem volgens mij eerder bij de bedrijven te liggen die enorme grote zonneparken kunnen installeren (en dus veel subsidie hiervoor krijgen) waardoor dit hele systeem is scheefgegroeid. Maar ik vraag me eigenlijk af wie er met die systeem op de proppen is gekomen. Ik hoor vaak de naam Freya Vandenbossche, maar ik dacht dat het systeem al vóór haar legislatuur in voege was gekomen.

Dus, wie heeft dit systeem gelanceerd?

Antwoord

Je vermoeden is juist.

De bevoegdheid Energie werd onder de Vlaamse regering opgevolgd door de volgende ministers.

  • 1988-1992; Norbert De Batselier (SP) in regering (eigenlijk executieve) Geens IV
  • 1992-1995: Luc Van den Brande (CVP) in regeringen Van den Brande I, II en III
  • 1995-1999: géén uitdrukkelijke ministriële bevoegdheid in regering Van den Brande IV
  • 1999-2003; Steve Stevaert (sp.a) in regering Dewael
  • 2003-2004: Gilbert Bossuyt (sp.a) in regering Somers
  • 2004-2007: Kris Peeters (CD&V) in regering Leterme
  • 2007-2009: Hilde Crevits (CD&V) in regering Peeters I
  • 2009-2014: Freya Van den Bossche (sp.a) in regering Peeters II
  • 2014-...: Annemie Turtelboom (open VLD) in regering Bourgeois

Pas middenin de jaren 1990 kwamen er echte bevoegdheden bij kijken door de derde staatshervorming en enkele uitspraken van het arbitragehof over de opdeling van het energiebeleid.

De groenestroomcertificaten (GSC) waren een nieuw systeem om groene energie te stimuleren. Eerder dan een klassieke subsidie voor de aankoop en installatie van een energiesysteem, of een even klassieke fiscale korting op zo'n aankoop- en installatiebedrag, werd gezorgd voor een systeem van gegarandeerde afnameprijzen voor effectief geproduceerde stroom. De wet was voorzien in 1999, de uitvoeringsbesluiten (sterk meegeschreven door de CREG) verschenen in 2002 en dan werd het systeem ook uitgevoerd.

Geestelijk vader van de GSC is dus Steve Stevaert. Kris Peeters liet het grotendeels ongemoeid. Hilde Crevits pakte het wel aan door de GSC af te bouwen en te vervangen door een meer klassiek systeem van fiscale voordelen. Het is vooral dat dubbel systeem dat onder Freya Van den Bossche de kostprijs uit de hand deed lopen, ook al omdat haar energiebeleid nadruk legde op een bescherming van gezinnen door een bevriezing van de electriciteitsprijzen: het massale succes van (financiële voordelen van) de productie van groene stroom zorgde voor duurdere electrictiteit, die men absoluut niet op huishoudbudgetten wilde verhalen.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen