Is deze mondelinge leningovereenkomst rechtsgeldig?

Nick, 40 jaar
25 augustus 2015

Ik ben particulier en sloot een mondelinge lening af met een handelaar (natuurlijk) persoon. De contanten die ik hem leende waren dienstig voor zijn handelsactiviteiten die hij uitvoerde gezien hij niet over het nodige geld beschikte (sociale kas aanzuiveren, ...). Ik stortte het geld op zijn financiƫle rekening telkens met vermelding waarvoor het diende. Hij begon de schuld aan te zuiveren, maar stopte plots. Ik stelde hem tot tweemaal toe aangetekend in gebreke maar er kwam geen antwoord, ook verdere aanzuiveringen van zijn schuld bleven uit. Wat kan ik doen? Er is zeker sprake van een verbintenis gezien hij reeds een stuk van de lening afbetaalde. Kan ik naar de rechter stappen om als nog de rest op te vorderen?

Antwoord

Het sleutelartikel voor het antwoord op jouw vraag is artikel 1134BW. Dit luidt als volgt:

"Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet.
  Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend.
  Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht."

Hieruit volgt dat iedere overeenkomst, voor zover deze niet illegaal is (bv drugshandel, het uitvoeren van een bouwmisdrijf,...), worden nageleefd. Het mondelinge karakter van je overeenkomst heeft dus geen gevolgen voor de geldigheid.

Het mondelinge karakter van je overeenkomst kan wel voor problemen zorgen op het vlak van bewijs. Je bankuittreksels kunnen als begin van bewijs dienen aangaande de sommen die in het spel zijn, en de niet-geprotesteerde aangetekende ingebrekestellingen kunnen tegen een handelaar als begin van bewijs worden ingeroepen dat er weldegelijk sprake is van een lening die niet afbetaald wordt, maar in een eventuele rechtszaak zal het aan de rechter zijn te beslissen in welke mate en waarvoor hij dit alles als bewijs aanvaardt.

Als het om relatief grote sommen geld gaat wend je je best tot een advocaat. Deze kan je adviseren over proceduremogelijkheden en een eventuele procedure ook voor jou voeren. Hou er wel rekening mee dat procederen geld kost en advocaten ook een ereloon aanrekenen. In geval van kleine sommen en/of een vermoedelijk insolvente tegenpartij is het vaak verstandiger gewoon je verlies te aanvaarden in plaats van nog verdere kosten te doen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen