Hoeveel werelddelen zijn er nu precies?

hanne, 11 jaar
18 juni 2008

We hebben een quiz en we weten niet hoeveel wereldelen er nu precies zijn...

Antwoord

Wie weet dat wel?
Als de klassiek aanvaarde geografische definitie neemt van een werelddeel als een "relatief zelfstandige grote landmassa met natuurlijke grenzen"  dan zie je dat we vertrokken zijn voor oeverloze discussies.
Waar is de natuurlijke grens tussen Europa en Azië? Tussen Noord en Zuid-Amerika? Tussen Afrika en Azië?
Het antwoord op je vraag (zie bijgevoegde Wikipedialink) is dus tussen 4 en 7.
Maximaal hebben we: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Australië en Antarctica.
En dan je gaan beginnen combineren: Amerika, Eurazië, ...
Wij geologen zien dat anders. Wij kijken eigenlijk eerder naar de continenten en tektonische platen in plaats van naar werelddelen. En dan zien we dat Noord- en Zuid-Amerika weldegelijk gescheiden continenten zijn. Ze liggen immers op twee verschillende tektonische platen. Ze hebben een gescheiden geschiedeni gekend.
Maar ook dat is weerom niet éénduidig. Wat met India bijvoorbeeld? India maakt deel uit van het werelddeel Azië, maar ligt eigenlijk op de Indo-Australische plaat.

Je ziet ... eigenlijk geen goede vraag voor een kwis.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw