Is er bij een bocht altijd een resulterende middelpuntvliedende kracht?

Sebastiaan, 18 jaar
17 juli 2015

Ter voorbereiding van de toelatingsproef geneeskunde maakte ik een aantal voorbeeldvragen voor het fysica-onderdeel. één van deze vragen ging over resulterende krachten op een auto die een bocht maakt. Ik vroeg me af, aangezien er bij een ECB altijd een centripetale versnelling is, of voorwerpen die een 'kromme' baan volgen, ooit 'in rust' kunnen zijn? Is er bij een bocht altijd een resulterende middelpuntvliedende kracht?

Dit gaat iets verder dan de vraag die in bijlage zit, maar deze kennis is in sommige vraagstukken wel belangrijk.

Alvast bedankt!

PS. de afbeelding is afkomstig van http://www.kaveurne.be/fysica/ en gratis beschikbaar

Antwoord

Bij een ECB is er altjd een centripetale versnelling, maar dat is niet specifiek omdat de baan een cirkel is, maar wel omdat de baan niet rechtlijnig is. Dus ook bij een baan bijvoorbeeld volgens de vorm van de top van een parabool heb je een centripetale versnelling. Een massa waarop geen kracht wordt uitgeoefend zal steeds een eenparig rechtlijnige beweging blijven uitvoeren. Om daar van af te wijken is een kracht nodig, en de massa ervaart dan een centripetale versnelling omdat ze eigenlijk liever zou willen blijven een ERB uitvoeren.

Versnelling betekent een verandering van snelheid. Maar let op, dit wil niet zeggen dat de grootte van de snelheid (in m/s) daarom verandert. Snelheid is immers een vector en die heeft een grootte (in de wiskunde de norm), een richting (gegeven door de raaklijn aan de baan op dat moment) en op die richting een zin. Als je ook maar één van deze drie verandert verandert de snelheidsvector en heb je een versnelling.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen