Kan de zuurstof op aarde op raken?

Katrien, 25 jaar
6 mei 2008

Menselijke factoren als woudkap en luchtvervuilling ontregelen het evenwicht. Kan de zuurstof in de lucht daardoor op relatief korte termijn op raken zodat veel leven uitsterft?

Antwoord

Om op je vraag te antwoorden, is het misschien interessant om te weten hoe zuurstof uiteindelijk in de atmosfeer terecht gekomen is. Want de oorspronkelijke atmosfeer van de Aarde had een volledig andere samenstelling dan de stikstof-zuurstofatmosfeer die we nu kennen.
Zuurstof kan je beschouwen als het eerste afvalproduct dat het leven op Aarde de atmosfeer heeft ingepompt. Zuurstof in de atmosfeer is het resultaat van fotosynthese. Meer dan 2 miljard jaar geleden werd er door blauwwieren massaal zuurstof in de atmosfeer gepompt en koolstofdioxide opgenomen. Uiteindelijk heeft dit aanleiding gegeven tot de atmosfeer die we nu kennen, met zo'n 21% zuurstof.
Zuurstof heeft nieuwe mogelijkheden aan het leven gegeven. Hoog in de atmosfeer vormde zich immers een beschermende ozonlaag die ons beschermt tegen gevaarlijke UV-straling. Door de zuurstof in de atmosfeer hebben de landdieren zich kunnen ontwikkelen ... en dus ook de mens.
Maar zuurstof is eigenlijk zeer toxisch en reactief. Stel dat het zuurstofgehalte in de atmosfeer nog zou stijgen, dan zou je bijvoorbeeld enorm veel branden krijgen die het extra aan zuurstof weer zouden verbruiken.
Om het zuurstofpeil te doen dalen, zou je de aanmaak van zuurstof (fotosynthese) moeten stilleggen. Dat zou willen zeggen dat fotosynthetiserende levensvormen zouden moeten verdwijnen. Je ziet dat dit op korte termijn niet zo'n vaart zal lopen.
Maar op lange termijn, zou het beeld wel eens helemaal anders kunnen zijn? Kijken we meer dan 500 miljoen jaar in de toekomst, dan zal het hier zo warm geworden zijn (niet door de huidige opwarming maar doordat de zon steeds sterker wordt) dat het plantenrijk van de aardbodem zal verdwijnen. Het zuurstofpeil zal dan geleidelijk afnemen en uiteindelijk zal het dierenrijk stikken. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. Manuel Sintubin

Tektoniek Geodynamica Aardbevingsgeologie Aardbevingsarcheologie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen