Waarom is een benzineauto beter voor korte afstanden en een dieselauto voor lange?

Filippo, 20 jaar
15 juni 2008

Er wordt altijd gezegd dat stadsauto's beter benzinemotors hebben, en dat lange-afstands-auto's beter dieselmotors hebben. Ik vroeg me af of dit wel waar is, of dit te maken heeft met prestaties van diesel en benzine op korte en lange afstanden, of met de prijs van diesel (als je veel kilometers moet afleggen, was het vroeger veel minder duur met diesel dan met benzine?)
Als ik daarbij naar de reclame kijk van auto's, of naar auto's die mensen van hun werk krijgen, zie ik net hetzelfde: dieselauto's gebouwd voor lange afstanden, benzinemotoren gebouwd in stadsauto's.
Wat is nu het verschil, en waarom? (en is dit wel zo?)

Antwoord

Er zijn een aantal redenen waarom in de stad benzinemotoren beter zijn en voor de lange afstand diesel.
De belangrijkste reden is het verschil in prijs tussen benzine en diesel, waardoor diesel rijden goedkoper is per km. Echter bij aanschaf is een dieselmotor duurder, omdat deze steviger gebouwd moet zijn (hij werkt op een hogere druk dan een benzinemotor omwille van het ontstekingsmechanisme, maar dat is eerder van technische aard). Bovendien heeft de overheid het nodig geacht om op een diesel een extra taks te heffen bij aanschaf. Daardoor moet men voldoende km rijden per jaar om de hogere aanschafkost te kunnen compenseren met de goedkopere brandstofkost per km. Vandaar de grote afstanden.

Een argument dat aan belang wint is de uitlaatgassen. In een diesel zit fijn stof, dat in de straten van een stad blijft hangen tussen de huizen. Een benzinemotor heeft geen fijn stof in de uitlaatgassen. Vandaar dat in bepaalde steden (vb. in Keulen) men een systeem met vignetten heeft ingevoerd, waarbij vervuilende dieselmotoren (en dus ook vrachtwagens) bepaalde delen van de stad niet meer binnen mogen (rood vignet), terwijl benzinemotoren of hybride dit wel mogen (groen vignet).

Als de dieselprijs blijft stijgen en gelijk zou komen met de benzineprijs, dan is het enige verschil nog dat een diesel wat zuiniger rijdt dan een benzinemotor, maar dat verschil kan de aanschafprijs niet compenseren.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw