Hoe werd men slaaf tijdens het Romeinse tijdperk?

Mehmet, 42 jaar
8 december 2014

Ik neem aan dat men een slaaf werd bij geboorte, als straf van het Romeins hof of bij gevangenname in het buitenland. Waren er nog andere manieren?

Antwoord

Door handel (Romeinen kochten slaven van buitenlandse handelaars), door ontduiken van dienstplicht of belastingen, door omzetting van doodstraf en door piraterij/kidnapping.

'Nexum' of schuldslavernij was een heel speciale vorm van slavernij uit de vroege republiek, en werd al in 326 v. Chr (of 313 v. Chr.) afgeschaft. Daarbij kon de ene Romeinse burger een andere burger (of vaker, diens zoon) als slaaf nemen als onderpand voor een lening/schuld, of misschien als straf voor niet-afbetaling. Zoals bij alle vormen van slavernij ging het om onbezoldigde werknemers die niet mochten gaan en staan waar ze zelf wilden, maar wel apart was dat het vrijwillig contract was, dat het in principe slechts een tijdelijk was, dat de nexus-slaaf zijn burgerrechten behield en dat lijfstraffen waren verboden.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen