Wat komt er in de evolutie na de mens?

Jean-Christophe , 16 jaar
13 juni 2008

Wij zijn veranderd van aap tot mens, maar wat komt er na ons? Gaan wij nog verder veranderen? Zo ja, wat zal er nog verder evolueren?

Antwoord

Een kleine nuance: we zijn niet "veranderd" van aap tot mens; apen en mensen zijn voortgekomen uit een gemeenschappelijke voorouder. Zowel de apen als de mensen zijn sedertdien veranderd.

Er is volgens mij geen enkele manier om te weten wat de evolutie in de toekomst nog zal voortbrengen. In elk geval zullen eventuele nieuwe soorten beter dan de bestaande zijn aangepast aan de toekomstige omstandigheden. Maar zelfs als geologen en klimatologen ons heel precies zouden kunnen vertellen welke omstandigheden op de aarde zullen overheersen in de komende miljoenen jaren, dan weten we nog niet welke toevallige variaties er zullen optreden die succesvol zullen blijken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen