Hoe komt het dat de breuklijn van de Atlantische Oceaan zich centraal bevindt?

Frank, 63 jaar
22 september 2014

Als Amerika van Europa/Pangea afscheurde, dan zou de breuklijn zich moeten bevinden aan de westkust van Afrika en Europa, indien Europa min of meer op zijn plaats blijft tenminste. Volgens de theorie die nu algemeen aanvaard is in de wetenschap, heeft de breuklijn zich mee verplaatst tot exact in het midden van de oceaan. Wat een toeval... Je moet geen genie zijn om door te hebben dat de breuklijnen (overal ter wereld) de primitieve fysieke breuken zijn tussen continenten, maar er zal wel een logische verklaring zijn waarom dat niet zo is. Graag dus een verklaring voor het fenomeen dat breuklijnen zich verplaatsen.

Antwoord

Beste,

Het klopt dat het geen toeval is dat er in het midden van de Atlantische Oceaan een gebergteketen ligt met een breuklijn. Dit is de zogenaamde mid-oceanische rug. Het is echter niet zo dat deze rug zich heeft verplaatst naar het midden van de oceaan. Onder de mid-oceanische rug zijn convectiestromingen actief in de mantel die de bovenliggende continentale aardkorst uit elkaar trekken. Ter hoogte van de rug wordt nieuwe "oceanische korst" aangemaakt zodat zich tussen het uiteengescheurde continent een oceaan zal beginnen vormen. Aangezien er aan beide kanten van de breuklijn nieuwe oceanische korst wordt aangemaakt, bewegen Europa en Amerika uit elkaar waarbij de breuklijn min of meer ter plaatse blijft en centraal in het oceaanbekken komt te liggen.

Eenzelfde proces is momenteel gaande in het oosten van Afrika waar in de slenkenzone, het Afrikaanse continent uit elkaar wordt getrokken. Op termijn zal daar dus ook een nieuwe oceaan ontstaan.

In een latere fase van de oceaanontwikkeling is het evenwel mogelijk dat de mid-oceanische rug niet meer centraal in het bekken komt te liggen aangezien er dan aan de randen van de continenten nieuwe breuklijnen ontstaan met subductie. Dit is het geval in de Stille Oceaan.

In bijlage vindt u een artikel waar in meer detail het ontstaan van het reliëf van de oceaanbodem wordt uitgelegd.

Hopelijk biedt dit een antwoord op uw vraag.

Met vriendelijke groeten,

 

dr. Hans Pirlet - marien geoloog

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 24/09/2014 - Frank (vraagsteller)

    Beste Hans, Bedankt voor uw antwoord. Zoals ik dacht, de breuklijn in de Atlantische Oceaan verplaatst zich niet of nauwelijks. Dat wil dus ook zeggen dat de andere breuklijnen zich niet verplaatsen. Als de convectiestromingen voor de verplaatsing van continenten zorgen, hoe komt het dan dat Antarctica volledig omsloten is door breuklijnen zonder dat er subductie optreedt? Als de breuklijnen de 'scheuren' waren in het vroegere Pangea, dan moeten die toch geconcentreerd zitten op dit supercontinent? Want geen verplaatsing van breuklijnen. Toont de oceaanscan niet dat de Stille Oceaan het jongst is, het snelst aangroeide en dat er 300 miljoen jaar geleden geen oceanen waren door het feit dat de Aarde 5x kleiner was? (lees: Pangea op kleinere bol volledig bedekt met 1 oceaan). Hoe komt het dat de oudste visfossielen gevonden worden op het vasteland, zelfs op de Himalaya's? Volgens wetenschappers kun je de continenten als een puzzel in elkaar passen. Dit lukt dus niet, heb ik zelf geprobeerd. De puzzelstukken passen perfect (Zuid-Amerika en Afrika is mooi vb) ENKEL op een KLEINERE bol.. Graag uw verklaring. U kunt dit zelf testen: bereken de oppervlakte van alle continentale korst van 5 miljard jaar oud (grijs), ook onder water, en bereken de straal van de primitieve bol. Zal iets van een 3700-3800km zijn. Daarop passen de puzzelstukken perfect. Uw antwoord was voldoende, maar u spreekt volledig de 'huidige' gekende Pangeatheorie tegen, me dunkt. mvg 'Frank

  • 25/09/2014 - Hans (wetenschapper)

    Beste Frank, Ik vrees dat de situatie iets complexer is dan u ze voorstelt. Ik heb enkel de situatie uitgelegd voor de mid-oceanische rug in de Atlantische Oceaan. Er zijn uiteraard nog een heel aantal andere types breuken. Bij sommige bewegen de aardplaten langs elkaar, bij andere bewegen ze naar elkaar toe of zoals bij de mid-oceanische ruggen van elkaar weg. Het klopt dat op dit moment de relatieve positie van de Atlantisch mid-oceanische rug nauwelijks verandert maar op termijn zal er subductie optreden aan de continentale randen die het Atlantische bekken omgeven en zal de relatieve positie van de rug aanzienlijk wijzigen. Dit is een proces die nu reeds optreedt in de Stille Oceaan die een stuk ouder is dan zijn Atlantische tegenhanger. Je ziet dan ook dat de breuklijnen in de Stille Oceaan niet mooi centraal in het bekken liggen (voor meer detail verwijs ik nogmaals naar het artikel dat ik reeds voegde bij het voorgaande antwoord). Wat het voorkomen van fossielen in de Himalaya betreft, kan ik u meegeven dat dit het gevolg is van twee continenten die tegen elkaar botsen. Bij een dergelijke botsing vervormt de aardkorst tot een gebergteketen waarbij stukken van de oceanische korst die tussen de twee continenten liggen, worden opgenomen in de keten. Dit is een proces dat op dit moment plaatsgrijpt in de Middellandse Zee waar deze laatste stilaan verdwijnt doordat de Afrikaanse plaat langzaam botst met de Euraziatische plaat. Dit leidt onder meer tot de vorming van de Alpen waar we ook mariene fossielen terugvinden die ooit leefden in de voorganger van de Middellandse Zee. Ik heb niet echt zicht waar het idee vandaan komt dat de aarde 300 miljoen jaar geleden 5 maal kleiner was of heeft u het hier over de oppervlakte van de continenten die boven water liggen? Ik kan u alvast meegeven dat er bij het uitleggen van de continentendrift inderdaad soms gesproken wordt van puzzelstukken maar in realiteit zullen de continenten bij het uiteenscheuren en het botsen met elkaar in dergelijke mate vervormen dat men niet kan verwachten dat die zomaar in elkaar passen. Bovendien moet men steeds naar de contouren van het continent in zijn geheel kijken en niet enkel het deel dat zich op dat moment boven water bevindt. De zogenaamde continentale platen van onze zeeën maken immers ook deel uit van de continenten (voor meer detail verwijs ik naar het artikel dat ik reeds voegde bij het voorgaande antwoord). Ik kan u alvast doorverwijzen naar de volgende website waar op basis van de beschikbare geologische data paleo-geografische kaarten worden gemaakt van hoe de ligging van de verschillende continenten was doorheen de tijd: http://www.scotese.com/earth.htm. Hopelijk is dit verhelderend voor u? Met vriendelijke groeten, dr. Hans Pirlet - marien geoloog Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

  • 19/10/2014 - Frank (vraagsteller)

    Beste Hans, Het kan best zijn dat er verschillende types breuken zijn, maar thv breuklijnen in de oceanen (zie: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ocean_age/data/2008/ngdc-generated_images/whole_world/2008_age_of_oceans_plates.jpg) bewegen de platen zeker van elkaar weg. De leeftijd van de bodem bewijst dit. De Stille Oceaan en de Atlantische oceaan zijn even oud, alleen is het zo dat de Stille Oceaan sneller groter wordt. De verspreiding gebeurt sneller. De troggen thv de westkust van Zuid-Amerika zijn waarschijnlijk veroorzaakt door het licht bewegen van het continent richting Stille Oceaan. Dat de oceanische plaat er onder de continentale plaat zou schuiven vind ik zeer ongeloofwaardig. Probeer maar eens een tafelkleed onder een andere schuiven.. Visfossielen worden niet enkel in gebergtes gevonden, maar overal. Ik wou alleen duidelijk maken dat ze ook op grotere hoogtes gevonden worden wat bewijst dat de continenten ooit grotendeels onder water stonden. Geen 300 miljoen jaar geleden, maar 180 miljoen jaar geleden om preciezer te zijn waren er geen oceanen. Amerika grensde aan Europa, Amerika aan Aziƫ. Dus kan het niet anders dat de Aarde kleiner was. Zie http://www.4threvolt.com/files/McCarthy2005.pdf De puzzelstukken passen nagenoeg perfect op een kleinere Aarde. Daarvoor is geen vervorming van continenten voor nodig. Zie http://users.telenet.be/photonworks/ee/ee6.jpg en http://users.telenet.be/photonworks/ee/ee1.jpg mvg Frank

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen