Kan een dokter in de psychologie ook psychiater genoemd worden?

Martijn, 41 jaar
11 augustus 2014

Als ik de krant lees, zie ik soms verwijzingen naar een of andere professor die de titel psychiater draagt. Als ik op zoek ga op het internet, merk ik dat deze persoon doctor en professor in de psychologie is. Ik dacht dat een psychiater een geneesheer met specialisatie was, en een dr. psycholoog iets anders. Of kunnen de twee in een bepaalde situatie (professoraat, eventueel eigen praktijk) gelijkgesteld worden?

Antwoord

Wie na een universitaire studie een doctoraatsopleiding volgt en een doctoraat (onderzoeks-proefschrift) maakt, studeert af als 'doctor' in een bepaalde discipline. Het is dus mogelijk dat iemand na zijn opleiding master in de psychologie of master in de geneeskunde nog een doctoraatsopleiding volgt en daardoor doctor in de psychologie of geneeskunde/psychatrie kan worden. Het woord 'doctor' heeft hier dus een heel specifieke betekenis, die niet hetzelfde is als een 'dokter'. Die laatste is afgestudeerd in de geneeskunde, maar hoeft dus niet per se een doctoraat afgerond te hebben.

Verder is het ook best mogelijk dat iemand bijvoorbeeld eerst de opleiding tot Master in de psychologie heeft afgerond en nadien nog geneeskunde heeft bijgestudeerd (of andersom). En als hij dan nog een doctoraat heeft gedaan, dan is deze persoon zowel een psycholoog, als een dokter (die zich mogelijks gespecialiseerd heeft in psychiatrie) en een doctor.

Om heel concreet op uw vraag te antwoorden: Een doctor in de psychologie kan alleen maar psychiater genoemd worden als hij ook geneeskunde heeft gestudeerd en de specialisatie in psychiatrie heeft afgerond.

'Professor' is de benaming voor een hoogleraar (zelfstandig academisch personeel of ZAP afgekort): het is iemand die aan de universiteit verbonden is en daar een onderzoeks- en lesopdracht heeft. Een voorwaarde om professor te worden aan een Vlaamse universiteit, is dat men een doctoraat heeft behaald. 

Wat we wel vaker zien gebeuren in krantenartikels is dat een auteur niet de correcte benaming gebruikt. Iemand wordt dan aangeduid als psychiater, hoewel hij psycholoog is of omgekeerd. De kans is reëel dat een gehaaste auteur/journalist zijn huiswerk onvoldoende gemaakt heeft en een verkeerde aanspreektitel heeft gebruikt. 

Meer informatie over doctoreren: www.doctorereninvlaanderen.be

Reacties op dit antwoord

  • 19/09/2014 - Martijn (vraagsteller)

    Een duidelijk antwoord. Van harte bedankt. - Martijn

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen