Is er ooit een veldslag geweest met drie onderling strijdende partijen?

Pieter, 8 jaar
19 juli 2014

Bv. De Romeinen tegen Galliërs en Germanen.
Galliërs tegen de Romeinen en Germanen.
Germanen tegen Galliërs en Romeinen.
En dit in één veldslag.

Antwoord

Dag Pieter,

Nee, de meeste veldslagen gaan tussen twee partijen.

Dat is ook goed te snappen. Als drie partijen openlijk tegen elkaar gekant zijn, heet dat een 'Mexicaanse stand-off' en is er eigenlijk weinig reden om te beginnen vechten. Wie als eerste aanvalt, heeft immers een groot nadeel: wint hij, dan heeft hij met de derde af te rekenen; verliest hij, dan zullen de andere twee partijen over hem heen walsen. Men blijft dus meestal afwachten.

Of men koos in de loop van de geschiedenis al andere oplossingen:

  • Zo kan je bij een oorlog met veel partijen, je beter aansluiten bij een ander leger dat ongeveer maar niet helemaal hetzelfde wil. Dan krijg je bondgenootschappen. De Oude Grieken deden dat al, door hun aparte legers tijdelijk samen in te zetten. Spartanen en Atheners vochten vaak tegen elkaar (elk met bondgenoten, in de 'Pelloponesische Oorlogen'), maar ze konden ook samen een groot leger vormen tegen Perzen of Trojanen.
  • Een andere aanpak is om af te wachten tot alle andere partijen elkaar hebben moe gemaakt, en dan een dag later toe te slaan. Het bekendst is die strategie bij de opvolging van de Engelse koning Eduard de Belijder in 1066. Willem de Veroveraar was één van de kandidaat-opvolgers, maar wachtte eerst af tot zijn tegenstanders elkaar in veldslagen hadden verzwakt of gedood, om dan even boven Hastings af te rekenen met het moegevochten Engelse leger dat in allerijl van de slag bij Stamford Bridge naar het Zuiden was gemarcheerd.
  • En bij sommige veldslagen gebeurde het dat onderdelen soms van kant wisselden. In de slag bij Bosworth in 1485 bijvoorbeeld hebben de gebroers Stanley, aanvankelijk aan de kant van Hendrik III (Huis van Lancaster) de kat uit de boom gekeken en uiteindelijk voor de tegenpartij van Hendrik VII (Huis van York) gekozen, toen duidelijk werd dat die aan de winnende hand was.

Drie onderling vechtende legers in één veldslag? Niet bij mijn weten...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen