Hebben de verschillende kleuren licht een verschillende snelheid? Zo ja, hoe kan deze snelheid worden gemeten?

Wim, 47 jaar
6 mei 2008

Ik hoorde dat de afstand tot de verste sterren in het heelal kan gemeten worden aan het licht. De kleur zou veranderen omdat deze sterren zich met zo een enorme snelheid van ons af bewegen. De kleur van licht heeft dus een correlatie met de snelheid. Hoe wordt deze snelheid dan gemeten ?

Antwoord

In het luchtledige, dus bij benadering overal in ons universum, heeft het licht dezelfde constante snelheid van ongeveer 300.000 kilometer per seconde. En dit ongeacht de kleur (of golflengte) van de lichtstraal.

Voor sterren die zich ten opzichte  van ons bewegen meten we inderdaad een verschuiving van de kleur: naargelang de ster zich van ons verwijdert of ons nadert is de kleur die wij zien meer rood (grotere golflengte)  of meer blauw (kortere golflengte)  dan de kleur die we zouden zien als de ster stil zou staan. Uit de kleur van het licht kunnen we zo dus de snelheid van de ster afleiden. Maar de snelheid van het licht zelf blijft hetzelfde, ongeacht de kleur, of de snelheid van de ster die de lichtstraal uitzond.   

Net zoals bij lichtgolven de kleur kan verschuiven door nadering of verwijdering van de bron, kan bij geluidsgolven de toonhoogte verschuiven. Een ambulance die naar ons toekomt maakt een hoog geluid (kleine golflengte), één die zich van ons verwijderd een laag geluid (grote golflengte). Ook als je op een trein langs een spoorwegovergang passeert kan je dit "Doppler-effect" waarnemen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen