Wanneer je wilt verwijzen naar iets dat in een (kinder)boek staat geschreven, doe je dit dan in de verleden of tegenwoordige tijd?

Annelies, 23 jaar
18 juni 2014

Ik werk momenteel aan een thesis over kinderboeken waarbij ik vaak moet verwijzen naar iets dat in deze verhalen staat geschreven. Doe ik dit dan in de tegenwoordige tijd (want het staat namelijk nog steeds in dat boek) of in de verleden tijd?

Bvb:

Dit boekje is voor oudere kinderen geschreven en geeft vooral uitleg over genetica. Daarbij wordt het belang van de sociale ouder benadrukt.

OF

Dit boekje werd voor oudere kinderen geschreven en gaf vooral uitleg over genetica. Daarbij werd het belang van de sociale ouder benadrukt.

Antwoord

Beste Annelies,

Wanneer je een boek bespreekt, hanteer je normaal gezien de tegenwoordige tijd. Als je echter een contrast wil benadrukken tussen ideeën uit verschillende periodes, dan kan je uitzonderlijk wel de verleden tijd gebruiken om te verwijzen naar het oudere, achterhaalde boek, en de tegenwoordige tijd voor het boek waarin de gangbare visie wordt beschreven. Bijvoorbeeld: "Auteur X stelde in boek A dat ... . Meer recente critici bestempelen die interpretatie echter als naïef en kortzichtig. Zo wijst auteur Y er in boek B bijv. op dat ... ."

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen