Wat was de rol van de Belgische soldaten in de Korea-oorlog?

Jeroen, 19 jaar
22 mei 2014

Er waren Belgen betrokken bij de Korea-oorlog, maar wat deden ze precies? Bevonden ze zich aan het front? Bestaat er daar werken over die te raadplegen zijn?
Wat is eigenlijk een goed boek/werk over de Korea-oorlog in het algemeen?

Antwoord

Makkelijk is dat er een eindverhandeling online staat over dat Belgische Bataljon Korea-vrijwilligers, compleet met een bibliografie, gemaakt door David Le Roy bij prof. Bruno De Wever: http://www.ethesis.net/koreabataljon/koreabataljon_inhoud.htm. De eerste commandant van het bataljon, Albert Crahay, schreef in 1966 het naslagwerk waarop de meeste andere zich baseerden, later waren er vooral aanvullingen van manschappen die meer de beleving beschreven; het gaat vooral om schrijfwerk van veteranen. Oud-militair Hugo Peerlinck vatte in zijn 'Kroniek van het Belgisch Korea Bataljon' (2009) een 100-tal interviews samen, en in zijn 'Fotografisch verslag van de Belgische vrijwilligers' (2011) erg veel fotomateriaal.

Dat heeft o.a. te maken met het geringe aantal effectieve manschappen. In volle Koude Oorlog had de Belgische krijgsmacht geen zin om haar beste troepen naar het andere eind van de wereld te sturen, en werd gekozen om met vrijwilligers te werken, die voor één jaar tekenden. Waar de VN minimaal een bataljon van 1000 manschappen vroeg, konden eind 1950 slechts 700 troepen worden geselecteerd, vooral gerecruteerd onder reservisten, maar ook onder actieve militairen en vanaf 1952 onder burgers; met aflossingen en aanvullingen erbij ging het van 1950 tot 1954 in het totaal om 3587 manschappen. Dat waren niet enkel Belgen, maar ook Luxemburgers en vreemd genoeg een 200-tal Koreanen, vooral veteranen uit het Zuid-Koreaanse leger die als hulptroepen werden ingezet. Het Belgische bataljon bevond zich het grootste deel van haar bestaan wel degelijk aan het front, en telde bijvoorbeeld uiteindelijk een 100-tal doden, 5 vermisten en een 500-tal gewonden.

 

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 11/06/2014 - Jeroen (vraagsteller)

    Bedankt voor het antwoord.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen