Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen woningen die gebouwd zijn als passiefwoning of woningen die gebouwd zijn als BEN-woningen?

maxim, 12 jaar
11 april 2014

BEN= 'bijna energie neutraal'

Antwoord

 

Beste Maxim,

De eisen met betrekking tot een passiefwoning zijn bepaald door het passiefhuis-platform en worden ook door deze organisatie gecontroleerd (www.passiefhuisplatform.be).  Het platform is samenstelling van instellingen uit de bouwwereld.  Ze leveren certificaten af indien aan hun vereisten voldaan wordt maar ze kunnen geen verplichtingen opleggen aan bouwers.

Het concept van de BEN-woning daarentegen is bepaald door de overheid en zal vanaf 2021 verplicht worden voor alle nieuwbouw- en herbouwwoningen.  Bouwers die nu reeds het eisenpakket volgen kunnen al genieten van premies (http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwoning.pdf).

De definitie van een passiefhuis en een BEN-woning, en daarmee de vereisten, zijn bepaald door twee verschillende instanties maar het doel van beide is om energiezuinige woningen te bouwen.  De aspecten die behandeld worden zijn dan ook voor beide grotendeels dezelfde, met als belangrijkste punten:

1. Beperkte warmteverliezen door thermische isolatie en luchtdichtheid;

2. De luchtkwaliteit garanderen door een ventilatiesysteem;

3. Hernieuwbare energie inzetten;

4. De energiebehoefte voor verwarmen en koelen minimaliseren.

Per aspect zijn voor beide types concrete eisen vastgelegd waarbij de eisen van een passiefhuis doorgaans strenger zijn.  Een belangrijk punt dat dit verduidelijkt is het energieverbruik dat bij een BEN-woning kleiner of gelijk aan 70 kWh/m² waar dit voor een passiefhuis kleiner dan of gelijk aan 15 kWh/m² moet zijn.  Een passiefhuis is met andere woorden nog aanzienlijk veel energiezuiniger dan een BEN-woning.  Dit is ook logisch aangezien bouwers kunnen kiezen voor een passiefhuis waar een BEN-woning op termijn verplicht zal worden.  Om deze eis te halen moet ingezet worden op de hierboven vermelde punten (isolatie, luchtdichtheid en hernieuwbare energie) waaraan natuurlijk investeringskosten verbonden zijn.

De details kan u vinden op de websites hierboven vermeld.


Vriendelijke groeten,
Jeroen Engelen

 

 

Reacties op dit antwoord

  • 16/04/2014 - maxim (vraagsteller)

    Ik wil niet moeilijk doen maar ik vind de uitleg nogal ingewikkeld. Is het mogelijk de belangrijkste verschillen nog eens duidelijk op een rijtje door te sturen? Of een korte en makkelijkere uitleg te versturen? alvast bedankt Maxim

  • 16/04/2014 - Jeroen (wetenschapper)

    Beste Maxim, Het belangrijkste verschil is dat het energieverbruik voor verwarming (of koeling) bij een passiefhuis aanzienlijk lager moet zijn dan bij een BEN-woning. Dit betekent, dikkere isolatie, een betere luchtdichtheid en meer gebruik van hernieuwbare energie zoals zonnecellen of een windmolen. Vriendelijke groeten, Jeroen Engelen

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen