Is reïncarnatie mogelijk?

Evelien, 23 jaar
9 juni 2008

Sommige godsdiensten geloven sterk in reïncarnatie, zowel van mens tot mens als van mens naar dier en omgekeerd. Zij zullen dus geen enkel dier opzettelijk doden omdat het misschien wel eens 1 van hun voorouders zou kunnen zijn. Waarzeggers spreken ook wel eens over een 'vorig leven'. Zou reïncarnatie dus eigenlijk mogelijk kunnen zijn aangezien er op het moment dat er iemand sterft toch ook wel ergens ter wereld iemand geboren wordt?

Antwoord

Het is niet omdat terwijl iemand sterft, er een ander geboren wordt, dat het een met het ander te maken heeft. Reïncarnatie is zoals je zelf schrijft, een geloof of waarzeggerij, maar of het mogelijk is, niet echt nee.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen