Kan je via een waterrad een waterpomp aandrijven om een watertoren te vullen om ongeveer 15 woningen van water te voorzien?

Jeanette, 64 jaar
2 april 2014

Antwoord

Hallo,

Vooreerst moet er iets rechtgezet worden: een watertoren dient niet als reservoir om woningen te voorzien van water. Een watertoren dient om een constante druk op de waterleidingen te voorzien, en dat is een groot verschil tov een reservoir. Het hoogteverschil (daarom is een watertoren 'hoog') zorgt dat er een zekere waterdruk is zodat het water door de leidingen kan stromen en ook uit de kraan kan komen in bv. de badkamer die op het 1e verdiep van een woning gelegen is. Bij een goed werkende watertoren is er dus altijd voldoende water in deze toren aanwezig zodat het hoogteniveau (en de druk) van het water ongeveer constant is.

Maar goed, een waterrad kan zeker en vast een waterpomp aandrijven om een watertoren te vullen. Zo'n waterpomp kan op verschillende manieren gebouwd zijn ... het kunnen bv. gewoon emmertjes zijn die het water naar boven brengt. Het is dan ook de grootte van deze waterpomp (het debiet die de pomp kan leveren) die er voor zorgt hoeveel water naar boven gepompt wordt en of dit dus voor 15 woningen voldoende is. Merk op dat er in de watertoren, op een bepaald moment, minder water nodig is dan het totale water die deze 15 woningen nodig hebben ... het zal wel zo zijn dat deze 15 woningen niet op hetzelfde moment water nodig hebben. Er moet alleen gezorgd worden dat het water in de watertoren op een zo constant mogelijke hoogte blijft... of dat het reservor van de watertoren altijd gevuld blijft. In het slechtste geval moet op een bepaald moment evenveel water in de watertoren gepompt worden als het water die de woningen op hetzelfde moment verbruiken. Als bij alle woningen op hetzelfde moment gedoucht wordt, de auto gewassen wordt, de toiletten vol lopen, de afwasbak gevuld wordt, de vaatmachine in werking is, de wasmachine draait, enz ... dan zou er een probleem kunnen zijn. Als de 15 woningen onderling afspreken om deze handelingen elk om beurt te volbrengen, of als je in de woning zelf een beurtsysteem voorziet, dan maakt dit een duidelijk verschil uit bij de grootte van de waterpomp die de watertoren vult en de grootte van de watertoren zelf, enz ...

Succes met de waterpomp en de watertoren en wees creatief bij het ontwerp van het waterrad :-)

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen