Hoe transformeer ik een log-lineair regressiemodel naar een log-multiplicatief model?

Maurice, 27 jaar
10 februari 2014

(Dit is geen schooltaak) Als ik een log-lineair regressiemodel heb van een (continue) afhankelijke variabele omzet met daarbij een twaalftal onafhankelijke variabelen (waarvan één continue), hoe transformeer ik deze naar een log-multiplicatief model?

Antwoord

Beste Maurice,

Begrijp ik het goed dat je in plaats van de additieve termen in je log-lineaire model multiplicatieve termen wil gebruiken?

Indien dat het geval is, is een mogelijk om nogmaals een logtransformatie toe te passen en aldus met een dubbele log te werken om zo een additief model te verkrijgen. Dit kan niet alle situaties daar je bijvoorbeeld geen log kan nemen van negatieve getallen of nog om dat je fouttermen niet normaal verdeeld zijn (indien je een normaal verdeelde uitkomst gebruikt). Meer duiding bij de vraag, kan helpen om een beter antwoord te geven.

Vriendelijke groeten,

Niel Hens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen