Hoeveel wereldtalen zijn er en is Frans nog een wereldtaal?

koenraad, 57 jaar
4 februari 2014

Wat zijn de criteria om een taal een wereldtaal te noemen?

Antwoord

Dag Koenraad,


Enkele criteria om een taal een wereldtaal te noemen zijn de volgende:
- het aantal sprekers van een taal als moedertaal of tweede taal*;
- de geografische verspreiding van de taal;
- het gebruik van de taal op officieel, nationaal niveau (onderwijs, politiek,...)
- het gebruik van de taal op internationaal niveau (politiek, diplomatie, handel, wetenschappelijk onderzoek, toerisme, cultuur,...)

Momenteel zijn Frans, Engels en Spaans de drie belangrijkste wereldtalen. Historisch gezien hebben deze drie Europese talen zich verspreid dankzij het kolonialisme. Het Franse koloniale rijk (16e-18e eeuw) bestond uit kolonies in Noord-Amerika, Afrika en Azië. De kaart in bijlage geeft weer waar Frans anno 2014  wordt gebruikt als officiële of tweede taal. Het aantal moedertaalsprekers van Frans is lager dan bv. dat van Bengaals, maar het gebruik van Bengaals is beperkt tot vnl. Bangladezen. Frans reikt daarentegen tot ver buiten de grenzen van Frankrijk en wordt op internationaal niveau vaak gebruikt in de economie en diplomatie.

Naast deze zgn. wereldtalen zijn er de 'supraregionale' talen (door sommige wetenschappers ook als wereldtalen beschouwd), zoals Mandarijns (standaard-Chinees), Arabisch en Russisch. Deze talen fungeren als standaardtalen voor bevolkingsgroepen in zeer uitgestrekte geografische gebieden maar zijn functioneel gezien beperkter dan de 'echte' wereldtalen, d.w.z. ze worden minder dan de 'echte' wereldtalen als 2e taal gebruikt in andere werelddelen. Duits, ten slotte, is nog een geval apart, want het is vaak de 2e taal van Russen en Oost-Europeanen. Toch wordt Duits meestal niet als wereldtaal beschouwd want het totale aantal moedertaalsprekers en sprekers van Duits als 2e taal blijft lager dan de aantallen voor Engels, Frans en Spaans.

 

* Je 'tweede taal' is de taal die je het best spreekt naast je moedertaal.

Reacties op dit antwoord

  • 12/02/2014 - koenraad (vraagsteller)

    Frans en Spaans. 1. Welk van de twee hierbovenvermelde wereldtalen is het grootst in aantal sprekers ( sprekers die het Frans of het Spaans als tweede taal hebben ) 2.Welk van de twee hierbovenvermelde wereldtalen is het grootst in aantal sprekers ( sprekers die het Frans of Spaans als moedertaal hebben ) 3.Welke van de twee hierbovenvermelde wereldtalen is economisch het belangrijkste Dank Koenraad

  • 13/02/2014 -  (wetenschapper)

    Als moedertaal wordt Spaans veel meer gesproken dan Frans (cijfers voor 2010: 406 miljoen Spaanse moedertaalsprekers versus 68,5 miljoen voor Frans). In verhouding tot het aantal moedertaalsprekers wordt Frans vaker dan Spaans als 2e taal gebruikt (cijfers voor 2010: 466 miljoen 2e taal-sprekers voor Spaans, 118,5 miljoen voor Frans). M.b.t. de economische relevantie van een taal: dat is moeilijk objectief in kaart te brengen. Een auteur die een interessante berekening maakt is Abram De Swaan (in zijn boek 'Woorden van de wereld'). Volgens hem hangt het economische belang van een taal o.m. af van het bruto inkomen van de sprekers, het BNP van de betrokken landen, het aantal landen, het aantal officiƫle organisaties die de taal erkennen, de wetenschappelijke publicaties, enz. (Hartelijk dank aan Prof.dr. Eugeen Roegiest voor de extra info)

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen