Waarom stond er een tempelierskruis in de zeilen van Colombus' schepen?

willem, 50 jaar
1 februari 2014

Tempeliers waren uit het wereldbeeld verdwenen sedert begin 14de eeuw? Althans zo wordt het steeds afgebeeld...

Antwoord

We hebben geen enkele eigentijdse afbeelding of beschrijving van de zeilen van Columbus' eerste vloot. De verschillende afbeeldingen die we nu hebben, zijn resultaat van de creativiteit van schilders en replicabouwers, en ze verschillen trouwens enorm: zwarte of rode, krukken-, lelie-, anker- of jeruzalemkruizen, of helemaal geen...

De Tempeliersorde had geen eigen vlag. Hun unieke symbool waren twee ridders gezeten op één paard, maar het gebruik van een rood krukkenkruis op een witte mantel was niet typisch voor hun orde - meer zelfs, sommige rangen Tempeliers droegen een grijze mantel. Rode kruisen werden door tal van orden en koningshuizen gebruikt. De orde was bovendien in 1312 bij pauselijk bevel ontbonden. Indien Columbus tachtig jaar later openlijk een symbool van een verboden beweging op zijn schepen zou hebben gevoerd, onder een ultra-katholieke vlag, dan zou dat zeker reacties hebben uitgelokt.

We weten dus niet of Columbus een afbeelding op zijn zeilen droeg, zo ja welke die was, maar in elk geval zal het voor zijn tijdgenoten geen directe verwijzing naar de Tempeliers zijn geweest.

We weten wèl iets over de vlaggen. Columbus beschrijft in zijn logboek net voor de landing dat hij drie vlaggen zal planten: één koninklijke banier, en twee vlaggen die zijn vloot kenmerken. Die laatste beschreef hij ook: een groen leliekruis op een wit veld, met links en rechts de gekroonde gotische groene letters F (Ferdinand) en Y (Ysabel). Over wat de koninklijke banier precies was, zijn de meningen verdeeld: ofwel die van Castilla y Leon (een rood-wit dambord met twee gele torens en twee rode leeuwen), ofwel die van het gehele Spaanse koninkrijk (een zwarte adelaar, met wapenschild waarop de kleinere wapenschilden van Castilla y Leon, van Aragon-Sicilië en onderaan een juk en een pijlenbundel).

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen