Wie heeft het begrip 'vector' ingevoerd ?

Leon, 52 jaar
7 juni 2008

Het wiskundige begrip vector (orientatie en grootte) wordt veel gebruikt in o.a. dynamica. Maar wie, en wanneer, heeft dat begrip geïntroduceerd ?

Antwoord

Beste Leon,

Het begrip vector werd ruwweg ingevoerd door Bolzano in 1804 (Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargoemetrie). Het begrip vector dat Bolzano invoerde was reeds heel concreet al hoef je je nog niets abstracts voor te stellen.

De nood aan een axiomatische definitie was groot door de druk van de natuurkundige gemeenschap onder leiding van Maxwell die het elektromagnitisme aan het onderzoeken was.

Uiteindelijk heeft Peano in 1888 (Calcolo geometrico secondo l'Ausdehnungslehre di H. Grassmann preceduto dalle operazioni della logica deduttiva ) dit begrip in een modern jasje gestoken door een axiomatische definitie te geven van het begrip vectorruimte.

Peano heeft ook ondermeer begrippen als linear onafhankelijk en vectoriële dimensie ingevoerd. Hij heeft aangetoon dat iedere vectorruimte een basis heeft.

Toen hij begin 20ste eeuw voorbeelden gaf van oneindigdimensionale vectorruimten, ging dit ondermeer de aandacht trekken van Banach, Hilbert en Pincherle die het werk van Peano uitbreidden naar oneindigdimensionale vectorruimten.

Je kan wat nalezen op de websites via de bijgevoegde links.

Groeten.

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen