Wat gebeurt als twee voorwerpen, bv. twee raketten, aan de helft van de lichtsnelheid met elkaar botsen?

lode, 20 jaar
12 december 2013

Mag je dan E=m*c nog toepassen of zijn deze snelheden al te dicht tegen de lichtsnelheid? Wat is dat eigenlijk, 'dicht' tegen de lichtsnelheid?

Antwoord

Als ze botsen met een snelheid die half deze van de lichtsnelheid is, dan zal er voor macroscopische voorwerpen wel sprake zijn van enige blikschade.  De kinetische energie bij dergelijke snelheden is erg groot!

Jawel, E=mc^2 geldt dan.  Maar wat men wel eens vergeet (uiteindelijk kennen de meeste deze formule in de eerste plaats van stripverhalen) is dat die m van de snelheid afhangt.  Het is m = m0/gamma, met m0 de (constante) 'rustmassa' en gamma de vierkantswortel uit (1 - v^2/c^2), waarbij v de snelheid is.  U ziet direct dat als die snelheid dicht bij de lichtsnelheid komt, m en zo de energie zeer groot wordt (de noemer gamma wordt nul).  En meteen hebt u ook begrepen wat we bedoelen met 'dicht bij de lichtsnelheid': het betekent dat die gamma dichter bij 0 dan bij 1 is.

Het sterke stijgen van de energie met de snelheid betekent ook dat je niet zomaar een snelheid halfweg de lichtsnelheid bereikt.  Want met hogere snelheden komen veel hogere energieen overeen, en dat moet je verdienen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen