Waarom wordt een vuur niet koud als je erop blaast?

Janne, 13 jaar
6 juni 2008

Eén van de vragen hier was waarom soep koud wordt als je erop blaast, en dat snap ik wel. Maar waarom wordt een groot vuur dan niet koud als je er op blaast?

Antwoord

Vuur ontstaat eigenlijk door een verbrandingsreactie (bv. hout wordt verbrand, benzine wordt verbrand). Als je dit in een chemische reactie opschrijft is dit eigenlijk een koolstofverbinding (bvb benzine) die reageert met O2 en zich omzet in CO2 en andere producten.

Een voorbeeld:

CH4 + 2 O reageert tot CO2 + 2 H2O

Deze reactie heeft dus zuurstof nodig om te verbranding te kunnen 'onderhouden'.

Als je op het vuur blaast, ga je eigenlijk meer O2 in de reactie brengen, zodat de reactie nog beter doorgaat en dus eigenlijk het vuur nog harder gaat branden i.p.v. af te koelen of uit te doven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen