Is geweten hoe men bladmuziek (partituur) in hiërogliefen kan schrijven?

Patricia Maria , 50 jaar
23 oktober 2013

Bestaat er een notenschrift in hiërogliefen? Ik ben aan een kunstwerk bezig in hiërogliefen (gedicht). Ik ben gek op taal en muziek, mijn grootste inspiratiebronnen. Op het web vond ik geen antwoordt op mijn vraag.
met vriendelijke groeten,
en reuzebenieuwd
Patricia Jacobs

Antwoord

Beste Patricia,

Je vraag is gemakkelijk en kort te beantwoorden: er bestaat geen notenschrift in hiërogliefen. Voor de Egyptische muziek uit de faraonische periode zijn we uitsluitend aangewezen op afbeeldingen van instrumenten en scenes met muzikanten. We bezitten wel teksten van hymnen en liederen en dergelijke, maar die zijn nooit vergezeld van muzikale aanwijzingen. Pas in de Grieks-Romeinse periode vinden we in Egypte papyri met teksten met muzikale annotatie (ongeveer vanaf de helft van de 3de eeuw voor onze tijdrekening), maar dan betreft het Griekse muziek. Als je hierover meer wil weten, kan ik je wel een bibliografie opsturen.

met vriendelijke groeten

Em. prof. Wilfried Van Rengen

Reacties op dit antwoord

  • 25/10/2013 - Patricia Maria  (vraagsteller)

    Beste Professor Van de Grieks-Romeinse periode vinden we in Egypte papyri met teksten met muzikale annotatie (ongeveer vanaf de helft van de 3de eeuw voor onze tijdrekening), maar dan betreft het Griekse muziek. Als je hierover meer wil weten, kan ik je wel een bibliografie opsturen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof. dr. Wilfried VAN RENGEN

De klassieke oudheid in het algemeen, meer bepaald de geschiedenis en de studie van antieke Griekse en Latijnse documenten: inscripties, papyri, munten. Ook de archeologie van het nabije Oosten (Egypte, Syrië) uit de Grieks-Romeinse periode.

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen