Kan je de wetenschap reduceren tot enkele niet te ontkennen uitgangspunten?

Frederik, 36 jaar
24 september 2013

bv. uitgangspunten met betrekking tot observatietechnieken en conventies over meetmethodes..., uitgangspunten met betrekking tot formele regels zoals de modus tollens...

Het ontkennen van deze uitgangspunten leidt finaal tot het ontkennen van de rede en dus van elk mogelijkheid tot doelgericht handelen.

Ik besef dat het ontkennen van bepaalde uitgangspunten en formele regels (bijvoorbeeld met betrekking tot de dubbele negatie) niet noodzakelijk een algehele ontkenning van de rede insluit, maar dan zal hun specifieke toepassing in welbepaalde gevallen verantwoord kunnen worden door andere uitgangspunten die moeilijker te ontkennen zijn.

Antwoord

Beste,

In mijn opinie kan je de wetenschap herleiden tot een geloof: geloof in wat je ziet en waarneemt. Je kunt in theorie alle uitgangspunten ontkennen, zelfgs bvb de zwaartekracht. Als je aanneemt dat wat je ziet en waarneemt juist is (bestaat), kun je via de wetenschap daar bepaalde aannames van maken en (grove) berekeningen mee maken. Het beeld van Plato met de schaduwen kan dan een mooie metafoor zijn voor de realiteit die we zien, maar die er niet is: wetenschap kan dus een afspiegeling zijn van wat er werkelijk is, maar daar is geen enkel bewijs voor. Net als geloven in God een niet te ontkennen realiteit inhoudt, is dat voglens mij ook zo voor wetenschap.

Met vriendelijke groeten,

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen