Waarom schrijft men "de' medici", met een apostrof na 'de'?

Toon, 69 jaar
28 augustus 2013

Zie bv. volgende websites: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/130611_kinderen_medici_botten en http://nl.wikipedia.org/wiki/Medici

Antwoord

De apostrof dient in vele talen (ook in het Italiaans) om het wegvallen van een deel van het woord aan te duiden, hetzij een taalklank, hetzij een syllabe. Aan het einde van een woord noemt men dit wegvallen apocope.

De' is de verkorte (geapocopeerde) vorm van dei, de + lidwoord i. In het Italiaans komen "preposizioni articolate" veel voor (zoals dat ook het geval is in het Frans, b.v. des < de + les, du < de + le) : ai, dei, coi, pei, nei, sui uit a + i, de + i, con + i, per + i, in +  i, su + i. In monosyllaben (eenlettergrepige woorden) met een dalende diftong (zoals dat bij de opgesomde lijst van preposities het geval is), kan in de uitspraak de laatste klinker wegvallen, vooral in ouder en literair taalgebruik. Deze geapocopeerde semi-vocaal i (j in de uitspraak) wordt dan in de spelling aangeduid door het afkappingsteken, zoals in De' Medici, afkapping van Dei Medici.

Men vindt dit in het Italiaans ook terug bij imperatieven zoals fai en dai, die dan fa', da' worden geschreven als weergave van de vocaalapocope.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen