Wanneer gaan jone rupsjes van de tweede generatie Dagpauwoog uitsluipen?

Tineke, 70 jaar
12 augustus 2013

Ik zie ze in mijn volkstuin en zou graag weten wanneer die gaan uitsluipen.

Antwoord

Beste Tineke,

de ontwikkeling van rupsen is temperatuurafhankelijk, dit is trouwens ook zo voor de ontluiking van de eitjes. De rups van de dagpauwoog vervelt 4 maal, en heeft dus 5 larvenstadia (L1 tot L5); in volwassen toestand heeft de L5 larve een lengte van ongeveer 4 cm. Volgens de "Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa" (F.A. Bink, 1992) is de rups van de dagpauwoog volgroeid na gemiddeld 24 dagen. Bij warm weer is dit sneller (15 dagen); bij koel weer duurt het totale larvenstadium 30 dagen. Het popstadium duurt dan ook nog eens gemiddeld 12 dagen (bij warm weer 10 en bij koel weer 16 dagen). Ik heb geen idee welk larvenstadium je nu in de tuin hebt, maar ik vermoed dat je de rups ook nog in september gaat aantreffen. Na verpopping komt de adult (vlinder) te voorschijn. De vlinder vliegt tot in oktober, nadien overwintert hij op vochtige en koele plekken, bv. in een holle boom, of in de woning, tuinhuis of schuur. Bij de eerste zonnestralen na de winter (einde maart) begint de vlinder opnieuw te vliegen, en herneemt de cyclus na de paring.

Met vriendelijke groeten,

Hans

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen