Als je iets niet verstaat, zeg je dan: 'wablieft' of 'excuseer'?

Jos, 53 jaar
30 juli 2013

Ik geef Nederlandse les en ik heb een discussie met een collega.
Als iemand iets niet verstaat moet die volgens mij "wablieft" zeggen, volgens mijn collega is dat fout en moet het "excuseer" zijn. Maar dat klinkt me zo Frans.
En dus beste expert, wat is het nu (of zijn beide juist/fout?).

Antwoord

Beste Jos

Jij hebt het bij het rechte eind: wablief is absoluut correct. In Belgisch-Nederlandse spreektaal kan wablieft ook (over het verschi tussen die twee vormen hadden we het eerder al in vraag 18557 antwoord).

Zich excuseren bestaat wel degelijk in het Nederlands, maar dan met de algemene betekenis van 'zich verontschuldigen', terwijl wablief? specifieker subtiel uiting geeft aan een verontschuldiging omdat iemand de boodschap niet verstaan heeft. Bovendien hoort er bij excuseren een voornaamwoord, en dus zou dit de correcte structuur zijn: excuseer me? (wat enigszins vreemd overkomt).

Het gebruik van excuseer? in het Nederlands kan inderdaad beïnvloed zijn door het Frans, waaruit het Nederlandse werkwoord al eeuwen geleden ontleend werd, maar net zo goed door (Amerikaans) Engels, waar excuse me? een van de mogelijkheden is in deze context, naast bv. (I beg your) pardon? en come again? Ik heb geen weet van onderzoek naar de frequentie waarmee excuseer? met deze betekenis in het Nederlandse taalgebied is doorgedrongen, maar het lijkt me wel in opmars te zijn.

Nog een uitsmijter:
Op de website Fans of Flanders van de VRT krijgen anderstaligen alvast de gepaste raad mee in een filmpje.

Vriendelijke groet
Lieven Buysse

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Lieven Buysse

Algemene Taalkunde, Engelse taalkunde, Nederlandse taalkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen