Klopt het dat er soms geen eb en vloed is?

Jos, 49 jaar
27 juli 2013

Ik ben onlangs aan de Normandische kust geweest. Wat ik opgemerkt heb is dat er nauwelijks tot geen eb en vloed is. Die kust is maar 400 km verwijderd van de Belgische kust.

Antwoord

Getijden worden veroorzaakt door de gelijktijdige inwerking van verschillende krachten. Deze zijn voornamelijk de zwaartekracht van de maan en in mindere mate de zon.

Hoe het getij er op een bepaalde plaats uitziet wordt daarnaast beïnvloed door vele factoren, waaronder de afstand van de locatie tot de evenaar, de waterdiepte, en de aanwezigheid en vorm van landmassa's. Hierdoor kan het getij van plaats tot plaats sterk verschillen.

Om alles eenvoudig voor te stellen is het getij een golf die rond de aarde gaat (van west naar oost) en dus wordt gekenmerkt door een frequentie (de snelheid waarmee een getijdecyclus doorlopen wordt) en een amplitude (het verschil in hoogte tussen eb en vloed). De vorm van die golf zal veranderen afhankelijk van de inwerking van alle bovenvermelde factoren.

Op die manier zal de vorm van het getij sterk verschillen van plaats tot plaats, maar op eenzelfde plaats is de vorm van het getij redelijk constant of in elk geval voorspelbaar.

De diepte van de zee en de vorm van de zee zal de richting en snelheid van deze golf aanpassen.

Doorgaans zijn de getijden het Kanaal en in Normandië redelijk sterk te noemen.

Zo heeft de baai van Mont St Michel het grootste getij van Europa dat meer dan 10 meter is. Heel de Westelijke kant van het Normandisch Schiereiland heeft getijden die rond de 10 meter liggen. De Oostelijke kant is iets lager, maar nog steeds in de orde van 6-7 meter.

De trechtervorm van het kanaal zorgt in belangrijke mate voor deze grote getijden. De hoeveelheid water die via getijdegolf die vanuit de Atlantische oceaan komt wordt geleidelijk in de breedte samengedrukt waardoor het getijdeverschil groter wordt. Het Normadisch schiereiland vormt een bijkomende barrière en bijgevolg is er een extreem sterk getijde aan de westkant. De oostelijke zijde wordt afgeschermd door het schiereiland en heeft dus een minder sterk getij. Vermoedelijk zijn er in Normandië een aantal plaatsen waar het getij zeer gering is, maar dit komt waarschijnlijk door zeer lokale omstandigheden.

De Middellandse Zee staat dan weer gekend om zijn geringe getij van enkele (tientallen) centimeters . Dit is omdat watermassa van de getijdengolf vanuit de Atlantische Oceaan nauwelijks doorheen de straat van Gibraltar komt.

In de Oosterschelde kan je ook zien dat de grootte van het getij zeer sterk kan verschillen van plaats tot plaats en over zeer beperkte afstanden.

Hierbij enkele links met bijkomende informatie.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen