Hoe komt het zout in de zee?

Kylian, 6 jaar
4 juni 2008

Antwoord

De zee is zout omdat er zout in opgelost is. In één liter water zit ongeveer 35 g zout, dus 3.5% of 35 promille. Het zout is vooral Natriumchloride.

Al het zout is afkomstig van opgeloste en verweerde gesteenten en van vulkanen op de zeebodem.

Bij het ontstaan van de aarde (4600 miljoen jaar geleden!) bestond water enkel onder de vorm van gas. De temperatuur daalde, het gas condenseerde en het begon te regenen. Al het water verzamelde zich in de diepten van de aardkorst en daar ontstonden de oceanen. Bij verwering van gesteenten komen chemische stoffen vrij, die zout kunnen vormen en die dan via beken en rivieren in zee terecht komen. Ook via vulkanen op land en in de zeebodem, kunnen er zouten in zee komen.

De zee wordt niet steeds zouter want er verdwijnt ook zout uit de zee. Langs sommige kusten wordt aan zoutwinning gedaan door het zeewater te laten verdampen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Lic. Sigrid Maebe

Wetenschapscommunicator met expertise in landbouw en mariene biologie

Vlaamse wetenschappers in het buitenland

http://ikhebeenvraag.be/help.jsp

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw