Heeft koning Arthur echt bestaan?

Linus, 8 jaar
20 juni 2013

Ik heb verhalen gelezen over koning Arthur en vraag of die echt heeft bestaan.

Antwoord

Dat is een goeie vraag, Linus, maar wetenschappers kunnen daar eigenlijk niet op antwoorden. Ik doe toch een poging.


Al heel vroeg in de middeleeuwen, zo rond het jaar 600, circuleren er verhalen over een legeraanvoerder die Arthur heette. Misschien zit er een kern van waarheid in de oudste vermeldingen, maar de verhalen werden bij het doorvertellen steeds verder aangedikt. In latere verhalen is Arthur koning en horen we ook over een heel groep ridders, de ridders van de ronde tafel. Sommige van die verhalen over koning Arthur zijn heel sprookjesachtig - met draken en jonkvrouwen - andere lijken veel realistischer.

Heel belangrijk voor de bekendheid van Arthur is de "Geschiedenis van de koningen van Brittanië" die in 1138 werd geschreven door Geoffrey of Monmouth. Daarin staat, in het Latijn, een eerste levensbeschrijving van koning Arthur. Geoffrey zei dat hij alles heeft gebaseerd op een heel oud Keltisch boek en daardoor werd hij door zijn tijdgenoten onvoorwaardelijk geloofd. Moderne wetenschappers denken echter dat hij bijna alles heeft verzonnen.

De Vlaamse schrijver Jacob van Maerlant hechtte ook veel vertrouwen aan het verhaal van Geoffrey of Monmouth. In zijn geschiedenis van de wereld, de "Spiegel historiael", nam hij daarom een groot deel over. Koning Arthur is bij Jacob van Maerlant een voorbeeld voor andere vorsten. Toch bleef Jacob van Maerlant kritisch. Veel andere verhalen over de ridders van de ronde tafel - en over het magische zwaard van Arthur - geloofde hij niet omdat daarover in het Latijn niet werd geschreven.

Dat koning Arthur echt had bestaan, daarvan was elke middeleeuwer wel overtuigd. Maar wat er nu precies gebeurd was en wat er achteraf bij verzonnen was, daarover stelde men zich wel vragen. En dat maakte de verhalen over Arthur ook zo spannend. En die spanning blijft.

Als je nog meer wilt weten, Linus, dan kun je terecht op de website Koning Artur en middeleeuwse literatuur. Vooral hoofdstuk 4 gaat over de vraag of Arthur echt heeft bestaan.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof.dr. Remco Sleiderink

Oudere Nederlandse literatuur, met name van de middeleeuwen

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw