Waarom is de naam Urundi veranderd in Burundi ?

Jasper, 18 jaar
19 mei 2013

Waarom is de naam Urundi veranderd in Burundi en wat is het taalkundig verband tussen Oeganda en Boeganda?

Antwoord

Beste Jasper,

Dit is een heel goede vraag. Eigenlijk werd Burundi ooit veranderd in Urundi en dan terug in Burundi. De landnaam Burundi bestaat uit twee morfemen, nl. het naamwoordprefix bu- en de naamwoordstam -rundi. Deze naamwoordstam kan ook gecombineerd worden met andere naamwoordprefixen. Zo verwijst het woord mu-rundi en zijn meervoud ba-rundi naar de inwoners van het land en ki-rundi naar de taal van het land. Dit systeem van naamwoordprefixen is een typisch grammaticaal kenmerk van de Bantoetalen, de grootste taalfamilie van Afrika waartoe het Kirundi behoort, maar ook het Kiswahili. Het equivalent van het Kirundi prefix bu- is u- in het Kiswahili. De naam Urundi is dan ook het Kiswahili equivalent van Burundi.

Bij het begin van de Europese kolonisatie van Oost-Afrika haalde de naam Urundi het van de naam Burundi, omdat de Duitse kolonisatoren vergezeld waren van Kiswahili-talige assistenten afkomstig van de Oostkust van Afrika, meestal geletterde moslims, die beschouwd werden als meer geëvolueerd dan de inlanders van Burundi.

De landnaam Uganda is ook het Kiswahili-equivalent van Buganda, zoals het grootste koninkrijk van het land Uganda in de lokale taal, het Luganda, genoemd wordt. Net zoals Buganda was Burundi oorspronkelijk een koninkrijk. Terwijl het land en het vroegere koninkrijk min of meer samenvallen in het geval van Burundi, werd Uganda genoemd naar het eerste en grootste koninkrijk in dit land waarmee de kolonisatoren in contact mee kwamen. Na de kolonisatie werd Uganda niet terug Buganda, omdat de associatie met het koninkrijk, dat slechts een klein deel uitmaakte van het nieuwe land, maar wel een belangrijk deel van de elite leverde, te sterk zou zijn. 

Mvg,

Koen Bostoen
---------------------------------------------------
Opleiding Afrikaanse talen en culturen
KongoKing Research Group
Ghent University
Université libre de Bruxelles
Rozier 44
9000 GENT
Belgium
Tel. ++32 (0)9 264 37 82
http://www.kongoking.org
http://www.kwilubantu.ugent.be/
http://www.africana.ugent.be/node/210
---------------------------------------------------

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen