Wat is het rare, onaangename gevoel (druk) dat ik krijg net na of net voor ik in slaap val?

ano, 15 jaar
17 mei 2013

Ik krijg net na of net voor het in slaap vallen soms een raar gevoel. Het is moeilijk te omschrijven, het is als een soort droom, maar op exact dezelfde plaats als waar ik lig. Ik voel een soort golf door mij heen gaan en heel mijn lichaam voelt een zware druk die nogal beangstigend is. Ook is het alsof heel mijn lichaam aan het kolken is. Dit duurt een paar seconden en hierna word ik wakker. Kan iemand mij vertellen wat dit is?

Antwoord

Deze vraag kan algemeen beantwoord worden, het is niet de bedoeling om op dit specifieke geval verder in te gaan, laat staan een diagnose te stellen. Hiervoor best te rade gaan bij huisarts wanneer het hinderlijk wordt.

Het is (niet altijd goed) gekend dat bij de overgang tussen waken en slapen bij gezonde personen waarnemingen kunnen optreden die niet met de realiteit stroken, en vandaar hallucinaties genoemd worden. Omdat ze typisch bij overgang tussen waken en slapen voorkomen, worden ze hypnagoge hallucinaties genoemd. Als ze alleen dan voorkomen en zonder andere slaapstoornissen zijn ze niet pathologisch en hebben ze geen psychiatrische grondslag. Ongeveer 1 op 3 mensen zeggen het ooit meegemaakt te hebben, de oorzaak is onduidelijk. Het kan van voorbijgaande aard zijn (bv. enkel rond adolescentie) en vervelend, maar op zich geen reden tot ongerustheid.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen