Zijn er insecten die teken eten?

stijn, 26 jaar
15 mei 2013

Is er een insect dat een teek zou opeten of een ander beestje dat een tekenpopulatie in een klein stuk bos zou kunnen reduceren of uitroeien?

Antwoord

Beste Stijn,

Er zijn reeds een aantal natuurlijke vijanden van teken gekend, maar het onderzoek dat hier rond werd uitgevoerd is tot nu toe vrij beperkt. De voornaamste teek is Ixodes ricinus en de meest belovende natuurlijke vijanden van deze teek zijn entomopathogene schimmels en nematoden en parasitaire sluipwespen. Het onderzoek omtrent de toepassing van deze natuurlijke vijanden in de praktijk is beperkt. Op dit ogenblik worden vooral laboratoriumproeven gedaan.  De efficiëntie van deze natuurlijke vijanden is blijkbaar verschillend van het ontwikkelingsstadium van de teek (larve/nimf/adult) en eveneens van het feit of de teek volgezogen is met bloed of niet.

Bij de entomopathogene schimmels (dit zijn schimmels die gebruikt worden voor de biologische controle van plaaginsecten) zijn er al een aantal uitgetest, waaronder Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana en Paecilomyces fumosoroseus. Vooral Metarhizium anisopliae gaf goede resultaten. Ook een aantal nematodensoorten (dit zijn kleine wormpjes) werden reeds uitgetest onder laboratoriumomstandigheden. Het gaat om Steinernema carpocapsae en Heterorhabditis bacteriophora. De beste resultaten werden verkregen met Steinernema carpocapsae. En dan hebben we nog de derde groep die veelbelovend is, dit is de groep van de parasitaire sluipwespen. Vooral de soort Ixodiphagus (Hymenoptera: Encyrtidae) lijkt specifiek te parasiteren op teken. Er zijn een 7-tal soorten, waarbij vooral Ixodiphagus hookeri wijd verspreid blijkt te zijn. De wijfjes van deze sluipwespen leggen eitjes in een teek, uit die eitjes komen dan de larven van de sluipwesp, deze voeden zich binnen in de teek, die afsterft en mummificeert. Na verloop van tijd (ongeveer 40 dagen) komen uit die mummie 3 tot 50 nieuwe sluipwespen, die op hun beurt opnieuw andere teken kunnen gaan parasiteren. Over het voorkomen van deze sluipwesp in ons land is bij mijn weten niets gekend. Naast hoger genoemde natuurlijke vijanden zijn er nog een aantal andere die occasioneel teken eten. Hierbij worden vooral vogels vermeld, in mindere mate mieren en kevers. Het is dus in elk geval zo dat er op dit ogenblik weinig tot geen bruikbare resultaten zijn die hun toepassing kunnen vinden in de praktijk, en dat hygiënemaatregelen (begroeiing kort houden), beschermende kledij dragen en chemische beheersing aangewezen zijn.   

Met vriendelijke groeten,

Hans  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen