Waarom zit er een condensator in een versterker?

Matthijs, 15 jaar
27 april 2013

Hoe werkt een geluidsversterker, en waarom zit er een condensator in?

Antwoord

Geluidsversterking heeft te maken met elektrische signalen die je moet versterken zodat een luidspreker met grote kracht zijn membraam kan laten bewegen. Om dat membraam te bewegen, heb je een grote spanning en grote stroom nodig (=vermogen).

Het versterken van die elektrische signalen kan je doen met transistoren of met geïntegreerde elektronische schakelingen. Er is dus een elektronische schakeling nodig en daar zitten een aantal condensatoren in.

Zo zijn er grote condensatoren nodig om de voedingsspanning van die schakeling beter te maken (afvlakken van de voeding, stabieler maken van die voeding).

Zo zijn er kleine condensatoren nodig om te vermijden dat de versterker zal oscilleren, vooral bij het gebruik van transistoren is dit nodig.

Zo zijn er condenstaoren nodig om een aantal filters in te stellen. Terugkoppeling van signalen, om de frequentiekarakteristiek van de versterker beter te maken, moet met een zekere frequentiefiltering gebeuren.

Zo zijn er condensatoren nodig om wisselspanning en gelijkspanning van elkaar te scheiden. De wisselspanning is hier het signaal dat versterkt moet worden.

Zo is er een uitgangsfilter nodig, zeker bij klasse-D versterkers, zie hier.

Zo is er een bootstrapschakeling nodig die een belangrijke condensator bevat. Zie hier.

Inderdaad, in een versterker zijn er vele condensatoren nodig ...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen