Wat kunnen verzachtende omstandigheden zijn bij moord?

Bruno, 43 jaar
25 april 2013

Antwoord

Beste Bruno,

Er bestaat geen lijst van wat als een verzachtende omstandigheid kan worden aangenomen. De wet laat het over aan de rechter om dat te beoordelen. Bij een moord zal het dus aan de jury, samen met de voorzitter en de bijzitters, zijn om te bepalen of er bij het bepalen van de straf rekening moet worden gehouden met bepaalde elementen waarvan zij vinden dat die een lichtere straf verantwoorden. Wat als een verzachtende omstandigheid kan worden beschouwd hangt dus wat af van zaak tot zaak.

Concrete voorbeelden van wat soms als verzachtende omstandigheid wordt beschouwd: het milieu waarin de dader is opgegroeid, eventuele feiten die het slachtoffer in het verleden heeft gepleegd ten aanzien van de dader, het feit dat de dader nooit eerder met het gerecht in aanraking is gekomen,...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen