Hoe onderzoek je de volumecontractie in water & methanol?

Rachèl, 16 jaar
9 april 2013

We willen onderzoeken wat de volumecontractie tussen water & methanol is, maar is het dan genoeg om de beginvolumes van water en methanol te meten en dan het volume van het mengsel?

Antwoord

Beste Rachèl,

Volumecontracties kan je meten door het bepalen van dichtheden met een pyknometer. Dit is een glazen flesje met zeer nauwkeurig gekende inhoud.

Het principe is als volgt: je bereid een aantal mengsels van water en methanol in volumeverhoudingen van bv. 0/100 % ; 20/80 % ; 40/60 % enz. tot 100/0 %. Je vult de pyknometer tot aan de rand met een mengsel en thermostatiseert dat zeer goed bij 25 °C in een gethermostatiseerd warm water bad. Zodra alles op temperatuur is, zet je de stop op de pyknometer, waardoor een deel van de vloeistof wegloopt, maar op die manier is de pyknometer precies gevuld tot het gekende volume. Je droogt de pyknometer zorgvuldig af en weegt nu de pyknometer met inhoud tot op 0,1 mg nauwkeurig.

Vermits je het volume en de massa kent, kan je de dichtheid berekenen van elk van de mengsels. Dit laat toe om de volumecontractie te bepalen. Uiteraard kan je je beperken tot één mengsel, bijvoorbeeld 50 / 50.

Het juiste volume van de pyknometer moet uiteraard bepaald worden door ijking. Dit doe je door de massa te bepalen van de gevulde pyknometer met een zuivere vloeistof met gekende dichtheid. Praktisch gebeurt dit met ontgast (dus: gekookt) water of kwik. (Kwik heeft het voordeel dat er geen lucht in oplost, maar je moet natuurlijk voorzichtig zijn dat er geen kwik gemorst wordt.)

Deze manier van werken komt voort uit het feit dat het makkelijker is om een exacte massa te bepalen bij een constant volume, dan een exact volume te bepalen bij een constante massa.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen