Hoe onstaat bliksem?

Robin , 12 jaar
2 juni 2008

Als het onweert, zie je een bliksemflits . In het derde leerjaar zeiden ze mij dat het de wolken zijn die botsen. Klopt dat ? Zo nee, hoe dan wel ?

Antwoord

Nee. Bliksems ontstaan niet door botsende wolken maar doordat verschillende delen van een onweerswolk een verschillende elektrische lading krijgen.

In een onweerswolk ontstaan er heel sterke opwaartse en neerwaartse luchtstromen. In de hoogste delen bevriezen de kleine waterdruppeltjes tot hagelsteentjes die in grote circels op- en neerwaarts waaien in de wolk. Door wrijving met de lucht krijgen deze deeltjes een elektrische lading, omdat elektronen overspringen van het deeltje naar de luchtmoleculen. Door het samenspel van de wind en de zwaartekracht kan het gebeuren dat op een bepaalde plaats in de wolk plots veel hagelsteentjes verzameld raken met eenzelfde elektrische lading. Dat deel van de wolk heeft dan bijvoorbeeld een positieve lading.

Als er nu een lange metalen geleider zou bestaan tussen een positief geladen deel en een negatief geladen deel van de wolk, dan zou er daarlangs een stroom kunnen vloeien om het ladingsverschil terug te neutraliseren. Maar aangezien lucht geen elektrische stroom geleidt, gebeurt dit niet. Tenzij het ladingsverschil heel groot wordt. Dan kan lucht plots toch geleidend worden door te ioniseren. Daar waar een stroom begint te vloeien blijft de lucht geioniseerd, zodat er uiteindelijk een lange, smalle buis overblijft waarlangs alle stroom kan vloeien. Daardoor wordt de lucht in die buis zo heet, dat ze licht uitzendt en als het ware ontploft.  Dat veroorzaakt de bliksem en de donder.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen