Is het puur wetenschappelijk gezien mogelijk om 'leven' te creëren uit slechts chemische elementen?

Tine, 18 jaar
2 juni 2008

Stel dat de slimste wetenschappers over een laboratorium zouden beschikken dat uitgerust is met de meest geavanceerde (toekomstige) technologieën. Zouden ze dan levende organismen kunnen creëren uit niets anders dan zuivere chemische elementen? Door ze bvb in de juiste temperatuur, onder de juiste druk en de juiste elektrische lading etc... te houden voor een bepaalde tijd.
Want hoe is dan het eerste leven op aarde ontstaan, de 'missing link' in de evolutietheorie van Darwin?

Antwoord

Dit kan met een intussen beroemd geworden experiment dat reeds in 1953 werd uitgevoerd door de Amerikaanse wetenschappers Miller en Urey. Zij maakten een gasmengsel van (niet-levende) chemische stoffen die ook in de oeratmosfeer aanwezig waren. Het ging vnl. om methaan, ammoniak, waterstof en waterdamp (maar geen zuurstof, want dat was nog niet aanwezig in de oeratmosfeer). Dit mengsel brachten zij in een laboratoriumfles waarop warmte en elektrische ontladingen werden toegepast (zoals bliksems dat in de oeratmosfeer zouden doen). Na enkele dagen vonden de wetenschappers organische moleculen die de basis van het leven vormen. Vervolgexperimenten van Miller en andere wetenschappers toonden de vorming aan van aminozuren, kleine proteïnen, nucleotiden, fosfaten, allemaal moleculen die voor levende organismen onontbeerlijk zijn. Intussen werden deze experimenten verfijnd (o.a. samenstelling van het gasmengsel) en vond men ook dat, naast elektrische ontladingen, eveneens andere energiebronnen konden gebruikt worden, zoals UV-straling (van de zon).
Waarschijnlijk zijn in de oeratmosfeer deze organische moleculen groter en complexer geworden, tot ze groepeerden tot een structuur die we nu "cellen" noemen, echte levende structuren dus. Dat gebeurde naar schatting zo'n kleine 4 miljard jaar geleden.


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen